Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga angažovanja radnika na čišćenju kotlovnica i objekata pogona proizvodnja

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 53, 08.07.2013

JP "ELEKTROPRIVREDA BiH" D.D. SARAJEVO
PODRUŽNICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" U
TUZLI
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 145-1-2-1-555/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo-
Podružnica Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli
Kontakt osoba: Anja Pranjić
Adresa: 21. aprila br.4
Poštanski broj: 75203
Opština/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4200225150048
Telefon: 035305000
Faks: 035305009
Elektronska pošta: amra.halilovic@elektroprivreda.ba
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Električna energija
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Angažovanje radnika na čišćenju kotlovnica i objekata pogona
proizvodnja
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u tehničkom dijelu tenderske dokumentacije
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
110.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
TE "Tuzla" Tuzla
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Navedeno u tehničkom dijelu tenderske dokumentacije
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Zahtjevani način plaćanja je odgođeno plaćanje minimalno 30 dana
od izvršenja usluge.
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgovačkom
registru.
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Navedeno u tački 6.6 i 6.7 tenderske dokumentacije.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 7.8.2013.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 20,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 9.8.2013. Vrijeme: 9:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 9.8.2013. Vrijeme: 9:30
Mjesto: Sala za sastanke TE "Tuzla" Tuzla
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Plaćanje izvan Bosne i Hercegovine se vrši preko Hypo Alpe-Adria
Bank dd Mostar, SNJIFT:HAABBA22, IBAN: BA39 3060 2037
8002 0702 u korist JP EP BiH- otkup tenderske dokumentacije.
Plaćanje unutar Bosne i Hercegovine vrši se na račun broj
1549212004444661 (INTESA SanPaolo Bank) u korist JP EP BiH-
otkup tenderske dokumentacije.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Anja Pranjić
Adresa: 21. aprila br.4
Poštanski broj: 75203
Opština/Grad: Tuzla
Telefon: 035305369
Faks: 035305009
Elektronska pošta: amra.halilovic@elektroprivreda.ba
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
(M1-A-9885-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: