Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga prijevoza đaka na gravitacionom području škole

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 53, 08.07.2013

OŠ "ARNAUTI" ARNAUTI
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 1030-1-2-1-3/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OŠ "ARNAUTI" ARNAUTI
Kontakt osoba: Admir Sinanović
Adresa: Arnauti bb.
Poštanski broj: 72207
Opština/Grad: Zenica
IDB/JIB: 4218489560003
Telefon: 032438965
Faks: 032438965
Elektronska pošta: os.arnauti@yahoo.com
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za
sudjelovanje
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Zeničko dobojski kanton
I.5.c. Djelatnost: Obrazovanje
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge kopnenog transporta
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 6 mjeseci
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM: 11.700,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Prijevoz đaka
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Prijevoz đaka na gravitacionom području škole.
II.5. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
117000 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Zenica
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Finansiranje iz budžeta ZDK
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Potvrda o izvršenom periodičnom pregledu ispravnosti autobusa
(godina proizvodnje,broj sjedišta i registarski broj vozila.)
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
potvrda o zaposlenim radnicima sa M2 obrascem,koji će direktno
učestvovati u realizaci
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Dokaz o starosti voznih jedinica (ovjerene kopije saobračajnih
dozvola za autobuse)
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 6.8.2013.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 50
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 6.8.2013. Vrijeme: 10:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 6.8.2013. Vrijeme: 11:00
Mjesto: Arnauti bb Zenica
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Admir Sinaović
Adresa: Arnauti bb.
Poštanski broj: 72207
Opština/Grad: Zenica
Telefon: 032438965
Faks: 032438965
Elektronska pošta: os.arnauti@yahoo.com
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kontakt osoba: Admir Sinanović
Adresa: Arnauti bb.
Poštanski broj: 72207
Opština/Grad: Zenica
Telefon: 032438965
Faks: 032438965
Elektronska pošta: os.arnauti@yahoo.com

(M1-A-9655-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: