Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga servisa kopir aparata Ricoh Aficio MP8000, Ricoh Aficio 2075 i Ricoh Aficio 2045e

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 53, 08.07.2013

BRČKO DISTRIKT BiH
DODATNA OBAVIJEST
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 257-7-2-4-886/13
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: Brčko distrikt BiH
Kontakt osoba: Vesna Čebić
Adresa: Bulevar mira 1
Poštanski broj: 76000
Općina/Grad: Brčko distrikt
IDB/JIB: 4600082130006
Telefon: 049240728
Faks: 049240728
Elektronska pošta: dragan.jokanovic@bdcentral.net
Internet adresa:www.nabavka.bdcentral.net
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
KaouAneksuA
I.3. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Tijelo uprave
I.3.b. Razina: Brčko distrikt
I.3.c. Djelatnost: Javna uprava
I.4. Zajednička nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge servisiranja i popravke
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Usluge servisiranja opreme
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Servis kopir aparata Ricoh Aficio MP8000, Ricoh Aficio 2075 i
Ricoh Aficio 2045e
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum:18.7.2013 Vrijeme:12:00 Adresa i mjesto:Pododjeljenje za
javne nabavke
Vlada Brčko distrikta
Bulevar mira br.1
kancelarija 69
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Vesna Čebić
Adresa: Bulevar mira 1
Poštanski broj: 76000
Općina/Grad: Brčko distrikt
Telefon: 049240607
Faks: 049240607
E-mail:vesna.cebic@bdcentral.net
Internet adresa:www.nabavka.bdcentral.net
(M1-D-9958-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: