Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(izmjena) Nabavka usluga izrade studije i elaborata za potrebe sanaciono-regulacionog plana odlagališta šljake i pepela Plane, Divkovići I i Divkovići II za potrebe Termoelektrane Tuzla

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 77, 07.10.2013

JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO
ISPRAVKA OBAVJEŠTENJA
O NABAVCI BROJ 258-1-2-6-988/13
Obavještenje koje se ispravlja
Broj obavještenja: 258-1-2-1-769/13
Datum objave obavještenja: 27.5.2013.
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. -
Sarajevo
Kontakt osoba: Mediha Oručević
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200225150005
Telefon: 033751000
Faks: 033751759
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
I.2. Ispravlja se sljedeće:
Odjeljak I.5.b mijenja se i glasi: Federacija Bosne i Hercegovine.
Odjeljak IV.3.a. mijenja se i glasi: 14.10.2013.
Odjeljak IV.4 mijenja se i glasi: Datum: 21.10.2013, vrijeme:
12:00.
Odjeljak IV.5 mijenja se i glasi: Datum: 21.10.2013, vrijeme:
13:00, mjesto: Zgrada JPEPBiH d.d. Sarajevo (sala 145)
ul.Vilsonovo šetalište 15.
(F-14167-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: