Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 13.01.2020. 11:48

(aukcija) Nabavka usluga kuhanja obroka, usluga podjele hrane, obroka i užina učenicima u produženom boravku OŠ Stari Ilijaš Ilijaš

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 13.01.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1377-7-1-1-3-1/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "STARI ILIJAŠ" ILIJAŠ
IDB/JIB 4201918560009
Kontakt osoba Sead Silajdžić
Adresa ILIJAŠ UL. BOSANSKI PUT BR. 151
Poštanski broj 71380 Ilijaš (bhp sa)
Općina/Grad Ilijaš
Telefon (033) 402-400
Faks (033) 402-300
Elektronska pošta stariilijas@bih.net.ba
Internet adresa stari-ilijas.edu.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kombinacija svega navedenog (kupovina, leasing, zakup, ugovor o zakupu s opcijom kupovine)

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Javna nabavka kuhanja obroka, usluga podjele hrane, obroka i užina učenicima u produženom boravku OŠ "Stari Ilijaš" Ilijaš

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge pripremanja hrane, podjele hrane, obroka i užina učenicima u produženom boravku Osnovne škole "Stari ilijaš" u
periodu od 29.01.2020. godine do 31.12.2020. godine, izuzimajući period od 15.06. - 31.08.2020. godine


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 55322000-3 Usluge kuhanja obroka
Dodatni predmet(i) 55300000-3 Usluge restorana i usluge posluživanja hranom


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Sukcesivno za broj korisnika na dnevnoj bazi od 26 učenika

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

16000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prostorije Osnovne škole Stari Ilijašp, Ilijaš, ulica Bosanski put br. 151

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

250

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanje dobavljaću će se vršiti putem Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo iz ostvarenih vlastitih
priohoda po osnovu korištenja usluga produženog boravka, putem jedinstvenog računa trezora

III 4. Ograničenja za učešće

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

22.1.2020.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.1.2020. 10:56:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 23.1.2020. 10:57:00
Adresa i mjesto Osnovna škola "Stari Ilijaš" Ilijaš, ulica Bosanski put br. 151

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: