Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka restoranskih usluga u toku 2020. godine

Datum objave: 05.02.2020. 13:37 / Izvor: Akta.ba, 22.01.2020.

Broj: 02-04-3-264

Goražde, 22.01.2020.godine

 

Na osnovu člana 7. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 66/16), Gradonačelnik Grada Goražde objavljuje:

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA JAVNU NABAVKU RESTORANSKIH USLUGA U BOSNI I HERCEGOVINI I INOSTRANSTVU U 2020.GODINI

 

Ovim pozivom se pozivate da dostavite ponudu za pružanje restoranskih usluga u toku 2020.godine. kako slijedi:

 

a)Naziv ugovornog organa:

GRAD GORAŽDE UI.Maijšala Tita 2, 73000 Goražde

038 221 002

Fax: 038 222 656, 221 332

grad@gorazde.ba

 

Predmeta nabavke i tehničke specifikacije:

Restoranske usluge u Bosni i Hercegovini i inostranstvu u 2020.godini za potrebe Grada Goražde

JRJN: 35000000-0 Usluge hotela. restorana i trgovine na malo

Tehnička specifikacija: topli i hladni napitci. predjela, jela. salate, deserti

Mjesto pružanja usluga: U Bosni i Hercegovini i inostranstvu

c) Procienjena vrijednost javne nabavke za period za koji će se nabavljati predmetne usluge: 17.430,00 KM bez PDV-a

 

d) Način dostavljanja ponude-cjenovnika:

PUTEM POŠTE. FAKSA ILI ELEKTRONSKI (e-mail)

e) Adresa na koju se ponuda-cjenovnik dostavlja:

GRAD GORAŽDE, Centar za pružanje usluga gradanima- PROTOKOL/šalter sala

Ul.Maršala Tita 2.

73000| Goražde

Fax: 038 222 656

mirsada.sircic@gorazde.ba

 

f) Da li je se ugovor zaključuje za jednokratno izvršenje usluge ili na duži period:

 

USLUGE ĆE SE PRUŽATI SUKCESIVNO, PREMA POTREBI U TOKU 2020 GODINE. RACUN ZA PRUŽENU USLUGU OD JEDNOG ILI VIŠE DOBAVLJAČA ĆE SE SMAl RATI UGOVOROM.

 

g)  Krajnji rok za dostavu ponude: 31.12.2020.godine do 12:00 sati

 

h)  Kontakt osoba. broj telefona i adresa elektronske pošte: Mirsada Sirčić; mirsada.sircic@gorazde.ba

Tel. 03B 222 656

 

http://www.gorazde.ba/files/2020/403022020.pdf

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: