Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga opravki i održavanja klima uređaja za period septembar 2014.- august 2017. godina

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 56, 21.07.2014

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURNJA
TUZLANSKOG KANTONA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 25-1-2-1-85/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Zavod zdravstvenog osigurnja Tuzlanskog kantona
Kontakt osoba: Edina Hasanović
Adresa: Franjevačka 36
Poštanski broj: 75000
Opština/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4209190940005
Telefon: 035300617
Faks: 035275373
Elektronska po{ta: tenderi@zzotk.ba
Internet adresa:www.zzotk.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Tuzlanski kanton
I.5.c. Djelatnost: Ostalo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge servisiranja i popravke
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 3 godine
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM: 9.565,82
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge opravki i održavanja klima uređaja za period septembar
2014.- august 2017. godina
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Usluge opravki i održavanja klima uređaja za period septembar
2014.- august 2017. godina
II.5. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Data je u tenderskoj dokumentaciji
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Sjedište Ugovornog organa i 13 njegovih Poslovnica
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 18.8.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 22.8.2014. Vrijeme: 10:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 22.8.2014. Vrijeme: 11:00
Mjesto: Sjedište Ugovornog organa, Franjevačka 36, 75 000 Tuzla
(A-11587-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: