Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka usluga sanitarne sječe, izrade, primicanja i izvoza šds na međustovarište, S Drinjača, 35

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 56, 21.07.2014

JAVNO PREDUZEĆE "ŠUME TUZLANSKOG
KANTONA" DIONIČKO DRUŠTVO KLADANJ
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 125-4-2-3-418/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZEĆE "ŠUME TUZLANSKOG
KANTONA" DIONIČKO DRUŠTVO KLADANJ
Kontakt osoba: Adnana Hasanović
Telefon: 035621212
Elektronska po{ta: jpsumetk@bih.net.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javni subjekt
I.2.b. Nivo: Tuzlanski kanton
I.2.c. Djelatnost: Ostalo
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 8
II.2.b. Poništava se: Jedan lot
II.2.b-1. Redni brojevi lotova: 4
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Sanitarna sječa ŠG "Konjuh"
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Sanitarna sječa, izrada, primicanje i izvoz šds na međustovarište, S
Drinjača, 35
II. Ukupna količina ili obim ugovora
493,00m³
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
13.557,50 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
3 mjeseca
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
GJ S Drinjača, odjel 35
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:30.6.2014.
(C-11468-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: