Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga rekonstrukcija oborinske, kanalizacione i fekalne mreže

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 56, 21.07.2014

JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D.
SARAJEVO-PODRUŽNICA TERMOELEKTRANA
"KAKANJ" KAKANJ
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 289-7-2-4-1821/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podružnica
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Kontakt osoba: Sead Kurspahić
Adresa: Kakanj
Poštanski broj: 72240
Opština/Grad: Kakanj
IDB/JIB: 4200225150064
Telefon: 032771153
Faks: 032771025
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
KaouAneksuA
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.3.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.3.c. Djelatnost: Električna energija
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija oborinske, kanalizacione i fekalne mreže- II faza.
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Rekonstrukcija oborinske, kanalizacione i fekalne mreže- II faza.
izrada projekta oborinske mreže na ulazu u TE Kakanj
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 11.8.2014. Vrijeme: 10:00
Adresa i mjesto: JP
Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Podružnica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Kakanj bb
72240 Kakanj
Odjeljak IV: DODATNE INFORMACIJE
Kontakt osoba za dodatne informacije za tehnička pitanja: Abdulah
Delibašić 00387 32 77 14 27.
Rok za prijem zahtijeva za dostavu tenderske dokumentacije
07.08.2014. godine do 15:00 sati.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Sead Kurspahić
Adresa: Kakanj
Poštanski broj: 72240
Opština/Grad: Kakanj
Telefon: 032771151
Faks: 032771310
Elektronska po{ta: s.kurspahic@elektroprivreda.ba
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
(D-11442-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: