Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga izgradnje privoda TK kablovske kanalizacije i sanacija i izrada kućne instalacije u stambenim zgradama

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 56, 21.07.2014

BH TELECOM D.D. SARAJEVO
TELECOM INŽENJERING SARAJEVO
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 401-7-2-4-553/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo
Kontakt osoba: Zlata Bublin
Adresa: Bulevar Meše Selimovića br. 18
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Novi Grad
IDB/JIB: 4200211100102
Telefon: 033464733
Faks: 033460974
Elektronska po{ta: kemal.kadic@bhtelecom.ba
Internet adresa:www.bhtelecom.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.3.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.3.c. Djelatnost: Telekomunikacije
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluge-Izgradnja privodaTK kablovske kanalizacije i
sanacija/izrada kućne instalacije u stambenim zgradama
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Izgradnja privodaTK kablovske kanalizacije i sanacija/izrada
kućne instalacije u stambenim zgradama sa svim radovima prema
tehničkoj specifikaciji na području Hercegovačko-neretvanskog
kantona, sukcesivno po potrebi.
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 4.8.2014. Vrijeme: 12:00
Adresa i mjesto: Zgrada Telecom Inženjeringa, ul. Bulevar Meše
Selimovića br. 18, 71 000 Sarajevo
Odjeljak IV: DODATNE INFORMACIJE
U modelu standardne tenderske dokumentacije za ugovore o javnoj
nabavci robe putem konkurentskog zahtjeva sa objavom
obavještenja broj: 18-022/14 su date sve neophodne informacije za
sačinjavanje ponude.
Tenderska dokumentacija je besplatna. Tendersku dokumentaciju
dobavljači mogu preuzeti na zahtjev, svakim radnim danom od 8:00
- 15:30 ili će ugovorni organ dobavljačima otpremiti tendersku
dokumentaciju u roku od 3 (tri) dana nakon prijema zahtjeva za
dostavu tenderske dokumentacije.
Zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije dobavljači šalju na
broj faksa 033/460 974.
Adresa za predaju ponuda: PROTOKOL, Bulevar Meše
Selimovića 18, 71 000 Sarajevo
Javno otvaranje ponuda nije zakazano.
(D-11359-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: