Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga osiguranja službenih vozila i osiguranja uposlenika

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 56, 21.07.2014

FEDERALNO MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I
NAUKE
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 1044-7-2-4-5/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Kontakt osoba: Saudin Nikšić
Adresa: Dr. Ante Starčevića bb
Poštanski broj: 88000
Opština/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227298610000
Telefon: 036355700
Faks: 036355742
Elektronska pošta: kabinet@fmon.gov.ba
Internet adresa:www.fmon.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Organ uprave
I.3.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.3.c. Djelatnost: Javna uprava
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankovne i
investicijske usluge
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluga osiguranja službenih vozila i osiguranja
uposlenika
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka usluga osiguranja službenih vozila i osiguranja
uposlenika
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 31.7.2014. Vrijeme: 15:30
Adresa i mjesto: Dr. Ante Starčevića bb
88000 Mostar
(D-11455-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: