Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga servisa i popravke medicinskih aparata: aparata za dejonizaciju vode, autoklava...

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 58, 28.07.2014

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
"ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO"
BRČKO DISTRIKT BIH
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 1358-7-2-4-94/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javna zdravstvena ustanova "Zdravstveni centar Brčko"
Brčko distrikt BIH
Kontakt osoba: Adnan Merić
Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1
Poštanski broj: 76101
Opština/Grad: Brčko distrikt
IDB/JIB: 4600324320000
Telefon: 049236061
Faks: 049236061
Elektronska po{ta: dragan.jokanovic80@gmail.com
Internet adresa:www.bolnica-brcko.com
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
KaouAneksuA
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javni subjekt
I.3.b. Nivo: Brčko distrikt
I.3.c. Djelatnost: Zdravstvo
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge servisiranja i popravke
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Servisi i poravke medicinskih aparata od lot-a 1 do lot-a 9
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
lot 1- servis aparata za dejonizaciju vode Unitronics
lot 2 - servis aparata Cobas Integra, Cobas 601 i biohemijskog
aparata Hitachi 902
lot 3- popravka RTG aparata Legend 210
lot 4- baždarenje aparata i vaga
lot 5- servis autoklava
lot 6- servis autoklava centralne sterilizacije
lot 7- servis autoklava centralne sterilizacije
lot 8 - redovan godišnji servis liftova
lot 9 -popravka Microtoma Leica i servis drugih aparata
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 8.8.2014. Vrijeme: 13:30
Adresa i mjesto: JZU"Zdravstveni centar Brčko"
76100 Brčko distrikt BiH
Banjalučka3
Nabavna služba
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Adnan Merić
Adresa: Banjalučka 3
Poštanski broj: 76101
Opština/Grad: Brčko distrikt
Telefon: 049236061
Faks: 049236061
Elektronska po{ta: adnan.meric.jzu@gmail.com
Internet adresa:www.bolnica-brcko.com
(D-11908-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: