Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka interventnih usluga na poljoprivrednom zemljištu u cilju sprovođenja protiverozivnih mjera

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 60, 04.08.2014

OPŠTINA LAKTAŠI
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 34-1-2-1-69/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Opština Laktaši
Kontakt osoba: Darija Balaban
Adresa: Karađorđeva 56
Poštanski broj: 78250
Opština/Grad: Laktaši
IDB/JIB: 4401140250006
Telefon: 051334248
Faks: 051334248
Elektronska po{ta: drakov@teol.net
Internet adresa:www.laktasi.net
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao podI.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao podI.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: LAKTAŠI
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Interventne mjere na poljoprivrednom zemljištu u cilju sprovođenja
protiverozivnih mjera-ponovljeni postupak
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
21.360,00
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
21.360,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
teritorija opštine Laktaši
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
kraj septemba mjeseca2014godine
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
kao u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanjeprofesionalne djelatnosti
kao u tenderskoj dokumetaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
kao u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
kao u tenderskoj dokumentaciji
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 2.9.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos novčane naknade: 20,00,KM
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 2.9.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 2.9.2014. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Karađorđeva 56, 78 250 Laktaši, kancelarija 34,IIsprat
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
žiro račun 555 007 02031830 53vrsta prihoda 722 521 opština 056,
budžetska organizacija0056170
ANEKS A
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kontakt osoba:Darija Balaban
Adresa: Karađorđeva 56
Poštanski broj: 78250
Opština/Grad: Laktaši
Telefon: 051334248
Faks: 051334248
Elektronska po{ta: drakov@teol.net
Internet adresa:www.laktasi.net
(A-12112-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: