Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka geodetskih usluga

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 60, 04.08.2014

MJEŠOVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA
REPUBLIKE SRPSKE"
MATIČNO PREDUZEĆE A.D. TREBINJE
ZAVISNO PREDUZEĆE
"ELEKTRO-HERCEGOVINA" A.D. TREBINJE
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 220-1-2-1-165/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Mješoviti Holding "Elektroprivreda Republike
Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje Zavisno Preduzeće
"Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje
Kontakt osoba: Petra Đikov
Adresa: Jovana Raškovića br. 6
Poštanski broj: 89101
Opština/Grad: Trebinje
IDB/JIB: 4401354720000
Telefon: 059279801
Faks: 059260678
Internet adresa:www.elektrohercegovina.com
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao podI.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo: Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost: Električna energija
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 1. godina
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Geodetske usluge za potrebe Preduzeća i radnih jedinica
II.5. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kako je navedeno u tenderskom dokumentu
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Sjedište radnih jedinica
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Kako je navedeno u tenderskom dokumetnu.
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanjeprofesionalne djelatnosti
Kako je navedeno u tenderskom dokmentu
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Kako je navedeno u tenderskom dokumentu
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Kako je navedeno u tenderskom dokumentu
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
29.8.2014. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos novčane naknade: 15,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 4.9.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 4.9.2014. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Upravna zgrada preduzeća
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumntacija se uplaćuje na račun 5620080000228732
kod Razvojen banke, svrha uplate uplata za tendersku
dokumentaciju broj 47/13, primalac "Elektro-Hercegovina" a.d.
Trebinje.
Na koverti mora stajati upozorenje NE OTVARAJ OTVARA
KOMISIJA ZA NABAVKE PONUDA ZA NABAVKU 47/13.
Ukoliko se podnese ponuda bez priloženog dokaza za uplatu
tenderske dokumentacije ista se neće otvarati niti uzimati u
rzamtranje.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Petra Đikov
Adresa: Jovana Raškovića br. 6
Poštanski broj: 89101
Opština/Grad: Trebinje
Telefon: 059279813
Faks: 059260678
Elektronska po{ta: pdjikov@elektrohercegovina.com
Internet adresa:www.elektrohercegovina.com
(A-12355-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: