Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga - kreditna sredstva za potrebe PD Terminali Federacije d.o.o Sarajevo

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 60, 04.08.2014

TERMINALI FEDERACIJE D.O.O. PRIVREDNO
DRUŠTVO ZA SKLADIŠTENJE TEČNIH GORIVA
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 1114-7-2-4-12/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Terminali Federacije d.o.o. Privredno društvo za
skladištenje tečnih goriva
Kontakt osoba: Mirza Devedžić
Adresa: Mustajbega Fadilpašića 1
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200977100007
Telefon: 033214278
Faks: 033214316
Elektronska pošta: protokol@terminali.ba
Internet adresa:www.terminali.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javni subjekt
I.3.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.3.c. Djelatnost: Ostalo
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankovne i
investicijske usluge
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Nabavka kreditnih sredstava za potrebe PD "Terminali Federacije"
d.o.o
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka usluge- kreditna sredstva za potrebe PD "Terminali
Federacije" d.o.o Sarajevo
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 8.8.2014. Vrijeme: 14:00
Adresa i mjesto: Mustajbega Fadilpašića 1
Sarajevo
Odjeljak IV: DODATNE INFORMACIJE
Zainteresovani ponuđači mogu u pismenoj formi od ugovornog
organa tražiti pojašnjenje Zahtjeva, najkasnije do 07.08.2014. god.
(D-12196-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: