Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(HR) Nabavka usluga pridobivanja drva iz šume i uzgajanje šuma

Izvor: Official Journal of the European Union, 05.08.2014.

Hrvatska-Zagreb: Šumarske usluge

2014/S 148-266417

Poziv na nadmetanje

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Hrvatske šume d.o.o.
69693144506
Lj. F. Vukotinovića 2
Služba(e) za kontakt: Služba za javnu nabavu
Na pažnju (osoba za kontakt): Borna Petek
10000 Zagreb
HRVATSKA
Telefon: +385 14804178
E-pošta: borna.petek@hrsume.hr
Telefaks: +385 14828478

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: http://www.hrsume.hr/

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2014%2fS+002-0037902

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.3)Glavna djelatnost
Okoliš
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Pridobivanje drva iz šume i uzgajanje šuma.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 27: Ostale usluge
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: RH.

NUTS kod HR

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Predmet nabave su šumarski radovi u fazi izvođenja odnosno neposredne provedbe sukladno članku 3. i 4. Pravilnika o vrsti šumarskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje te poslovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno, i to šumarski radovi pridobivanja drva iz šume i uzgajanja šuma.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: da
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Količine predmeta nabave su okvirne, a iskazane su po stavkama troškovnika grupa predmeta nabave. Stvarna nabavljena količina na temelju sklopljenog ugovora o javnoj nabavi može biti veća ili manja od okvirne količine, ali ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost na temelju sklopljenog ugovora ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave. Okvirne količine određene su u troškovnicima grupa predmeta nabave.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 16 912 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Podaci o grupama

Grupa br: 1 Naziv grupe: UŠP Bjelovar, Grupa 001
1)Kratak opis
Pridobivanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 92 069 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 2 Naziv grupe: UŠP Bjelovar, Grupa 002
1)Kratak opis
Pridobivanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 308 789 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 3 Naziv grupe: UŠP Bjelovar, Grupa 003
1)Kratak opis
Pridobivanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 454 796 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 4 Naziv grupe: UŠP Bjelovar, Grupa 004
1)Kratak opis
Pridobivanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 925 975,50 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 5 Naziv grupe: UŠP Bjelovar, Grupa 005
1)Kratak opis
Pridobivanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 396 296,25 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 6 Naziv grupe: UŠP Bjelovar, Grupa 006
1)Kratak opis
Pridobivanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 388 130,06 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 7 Naziv grupe: UŠP Bjelovar, Grupa 007
1)Kratak opis
Pridobivanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 258 965 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 8 Naziv grupe: UŠP Bjelovar, Grupa 008
1)Kratak opis
Pridobivanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 1 004 935,18 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 9 Naziv grupe: UŠP Bjelovar, Grupa 009
1)Kratak opis
Pridobivanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 393 778,50 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 10 Naziv grupe: UŠP Bjelovar, Grupa 010
1)Kratak opis
Pridobivanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 162 111 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 11 Naziv grupe: UŠP Bjelovar, Grupa 011
1)Kratak opis
Pridobivanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 433 139,50 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 12 Naziv grupe: UŠP Bjelovar, Grupa 012
1)Kratak opis
Pridobivanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 262 563 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 13 Naziv grupe: UŠP Bjelovar, Grupa 013
1)Kratak opis
Pridobivanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 182 198 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 14 Naziv grupe: UŠP Bjelovar, Grupa 014
1)Kratak opis
Pridobivanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 758 804,50 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 15 Naziv grupe: UŠP Bjelovar, Grupa 015
1)Kratak opis
Uzgajanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 96 646 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 16 Naziv grupe: UŠP Bjelovar, Grupa 016
1)Kratak opis
Pridobivanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 1 252 049,91 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 17 Naziv grupe: UŠP Bjelovar, Grupa 017
1)Kratak opis
Pridobivanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 34 692 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 18 Naziv grupe: UŠP Bjelovar, Grupa 018
1)Kratak opis
Pridobivanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 73 301,50 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 19 Naziv grupe: UŠP Bjelovar, Grupa 019
1)Kratak opis
Pridobivanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 232 050 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 20 Naziv grupe: UŠP Koprivnica, Grupa 001
1)Kratak opis
Uzgajanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 19 724,10 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 21 Naziv grupe: UŠP Koprivnica, Grupa 002
1)Kratak opis
Pridobivanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 82 620 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 22 Naziv grupe: UŠP Koprivnica, Grupa 003
1)Kratak opis
Pridobivanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 51 975 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 23 Naziv grupe: UŠP Koprivnica, Grupa 004
1)Kratak opis
Pridobivanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 113 670 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 24 Naziv grupe: UŠP Koprivnica, Grupa 005
1)Kratak opis
Uzgajanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 10 800 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 25 Naziv grupe: UŠP Koprivnica, Grupa 006
1)Kratak opis
Uzgajanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 44 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 26 Naziv grupe: UŠP Koprivnica, Grupa 007
1)Kratak opis
Uzgajanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 36 240 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 27 Naziv grupe: UŠP Koprivnica, Grupa 008
1)Kratak opis
Uzgajanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 63 720 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 28 Naziv grupe: UŠP Koprivnica, Grupa 009
1)Kratak opis
Uzgajanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 19 100 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 29 Naziv grupe: UŠP Koprivnica, Grupa 010
1)Kratak opis
Uzgajanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 69 180 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 30 Naziv grupe: UŠP Koprivnica, Grupa 011
1)Kratak opis
Uzgajanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 15 331,68 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 31 Naziv grupe: UŠP Zagreb, Grupa 001
1)Kratak opis
Pridobivanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 295 435 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 32 Naziv grupe: UŠP Zagreb, Grupa 002
1)Kratak opis
Pridobivanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 132 480 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 33 Naziv grupe: UŠP Zagreb, Grupa 003
1)Kratak opis
Pridobivanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 260 370 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 34 Naziv grupe: UŠP Zagreb, Grupa 004
1)Kratak opis
Pridobivanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 114 950 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 35 Naziv grupe: UŠP Zagreb, Grupa 005
1)Kratak opis
Uzgajanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 29 461 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 36 Naziv grupe: UŠP Zagreb, Grupa 006
1)Kratak opis
Uzgajanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 22 400 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 37 Naziv grupe: UŠP Zagreb, Grupa 007
1)Kratak opis
Uzgajanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 298 482 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 38 Naziv grupe: UŠP Zagreb, Grupa 008
1)Kratak opis
Uzgajanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 4 500 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 39 Naziv grupe: UŠP Zagreb, Grupa 009
1)Kratak opis
Uzgajanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 31 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 40 Naziv grupe: UŠP Karlovac, Grupa 001
1)Kratak opis
Uzgajanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 101 568 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 41 Naziv grupe: UŠP Karlovac, Grupa 002
1)Kratak opis
Uzgajanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 133 360 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 42 Naziv grupe: UŠP Karlovac, Grupa 003
1)Kratak opis
Uzgajanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 46 064 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 43 Naziv grupe: UŠP Karlovac, Grupa 004
1)Kratak opis
Uzgajanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 52 800 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 44 Naziv grupe: UŠP Karlovac, Grupa 006
1)Kratak opis
Uzgajanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 74 118 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 45 Naziv grupe: UŠP Karlovac, Grupa 007
1)Kratak opis
Uzgajanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 46 368 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 46 Naziv grupe: UŠP Karlovac, Grupa 008
1)Kratak opis
Uzgajanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 39 060 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 47 Naziv grupe: UŠP Karlovac, Grupa 009
1)Kratak opis
Uzgajanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 44 752 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 48 Naziv grupe: UŠP Karlovac, Grupa 010
1)Kratak opis
Uzgajanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 146 990,40 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 49 Naziv grupe: UŠP Karlovac, Grupa 011
1)Kratak opis
Pridobivanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 221 871,43 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 50 Naziv grupe: UŠP Karlovac, Grupa 012
1)Kratak opis
Pridobivanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 186 595,36 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 51 Naziv grupe: UŠP Karlovac, Grupa 013
1)Kratak opis
Pridobivanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 68 141,95 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 52 Naziv grupe: UŠP Karlovac, Grupa 014
1)Kratak opis
Pridobivanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 131 238,63 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 53 Naziv grupe: UŠP Karlovac, Grupa 015
1)Kratak opis
Pridobivanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 41 214,84 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 54 Naziv grupe: UŠP Karlovac, Grupa 016
1)Kratak opis
Pridobivanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 20 765,28 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 55 Naziv grupe: UŠP Karlovac, Grupa 017
1)Kratak opis
Pridobivanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 112 331,45 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 56 Naziv grupe: UŠP Karlovac, Grupa 018
1)Kratak opis
Pridobivanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 103 811,26 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 57 Naziv grupe: UŠP Karlovac, Grupa 019
1)Kratak opis
Pridobivanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 221 014,58 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 58 Naziv grupe: UŠP Karlovac, Grupa 020
1)Kratak opis
Pridobivanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 636 726 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 59 Naziv grupe: UŠP Karlovac, Grupa 021
1)Kratak opis
Pridobivanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 44 835 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 60 Naziv grupe: UŠP Karlovac, Grupa 022
1)Kratak opis
Pridobivanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 83 340 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 61 Naziv grupe: UŠP Delnice, Grupa 001
1)Kratak opis
Pridobivanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 18 079,49 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 62 Naziv grupe: UŠP Delnice, Grupa 002
1)Kratak opis
Pridobivanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 31 538,19 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 63 Naziv grupe: UŠP Delnice, Grupa 003
1)Kratak opis
Pridobivanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 348 522,16 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 64 Naziv grupe: UŠP Delnice, Grupa 004
1)Kratak opis
Pridobivanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 215 327,49 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 65 Naziv grupe: UŠP Delnice, Grupa 005
1)Kratak opis
Pridobivanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 87 014,40 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 66 Naziv grupe: UŠP Delnice, Grupa 006
1)Kratak opis
Pridobivanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 9 533,44 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 67 Naziv grupe: UŠP Delnice, Grupa 007
1)Kratak opis
Pridobivanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 63 787,14 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 68 Naziv grupe: UŠP Delnice, Grupa 008
1)Kratak opis
Pridobivanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 146 400 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 69 Naziv grupe: UŠP Delnice, Grupa 009
1)Kratak opis
Pridobivanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 267 180 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 70 Naziv grupe: UŠP Delnice, Grupa 010
1)Kratak opis
Pridobivanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 4 823,50 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 71 Naziv grupe: UŠP Delnice, Grupa 011
1)Kratak opis
Pridobivanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 4 324,32 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 72 Naziv grupe: UŠP Delnice, Grupa 012
1)Kratak opis
Pridobivanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 4 763,20 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 73 Naziv grupe: UŠP Delnice, Grupa 013
1)Kratak opis
Pridobivanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 10 055,56 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 74 Naziv grupe: UŠP Delnice, Grupa 014
1)Kratak opis
Pridobivanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 12 810 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 75 Naziv grupe: UŠP Delnice, Grupa 015
1)Kratak opis
Pridobivanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 82 356,74 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 76 Naziv grupe: UŠP Delnice, Grupa 016
1)Kratak opis
Pridobivanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 82 848,48 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 77 Naziv grupe: UŠP Delnice, Grupa 017
1)Kratak opis
Pridobivanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 7 609,50 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 78 Naziv grupe: UŠP Delnice, Grupa 018
1)Kratak opis
Pridobivanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 15 842,40 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 79 Naziv grupe: UŠP Delnice, Grupa 019
1)Kratak opis
Pridobivanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 4 676,28 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 80 Naziv grupe: UŠP Delnice, Grupa 020
1)Kratak opis
Pridobivanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 319 248,12 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 81 Naziv grupe: UŠP Delnice, Grupa 021
1)Kratak opis
Pridobivanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 94 380 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 82 Naziv grupe: UŠP Delnice, Grupa 022
1)Kratak opis
Pridobivanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 128 030,80 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 83 Naziv grupe: UŠP Delnice, Grupa 023
1)Kratak opis
Pridobivanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 75 210,40 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 84 Naziv grupe: UŠP Delnice, Grupa 024
1)Kratak opis
Pridobivanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 34 271,26 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 85 Naziv grupe: UŠP Delnice, Grupa 025
1)Kratak opis
Pridobivanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 13 013,26 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 86 Naziv grupe: UŠP Delnice, Grupa 026
1)Kratak opis
Pridobivanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 144 605,61 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 87 Naziv grupe: UŠP Delnice, Grupa 027
1)Kratak opis
Pridobivanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 147 941,94 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 88 Naziv grupe: UŠP Delnice, Grupa 028
1)Kratak opis
Pridobivanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 140 590,13 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 89 Naziv grupe: UŠP Delnice, Grupa 029
1)Kratak opis
Pridobivanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 139 581,54 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 90 Naziv grupe: UŠP Gospić, Grupa 001
1)Kratak opis
Pridobivanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 140 041,11 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 91 Naziv grupe: UŠP Gospić, Grupa 002
1)Kratak opis
Pridobivanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 33 199,20 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 92 Naziv grupe: UŠP Gospić, Grupa 003
1)Kratak opis
Pridobivanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 333 248,89 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 93 Naziv grupe: UŠP Split, Grupa 001
1)Kratak opis
Pridobivanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 52 690 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 94 Naziv grupe: UŠP Split, Grupa 002
1)Kratak opis
Pridobivanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 202 510 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 95 Naziv grupe: UŠP Split, Grupa 003
1)Kratak opis
Pridobivanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 123 750 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 96 Naziv grupe: UŠP Split, Grupa 004
1)Kratak opis
Pridobivanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 13 860 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 97 Naziv grupe: UŠP Nova Gradiška, Grupa 001
1)Kratak opis
Pridobivanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 203 437 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 98 Naziv grupe: UŠP Nova Gradiška, Grupa 002
1)Kratak opis
Pridobivanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 272 376 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 99 Naziv grupe: UŠP Nova Gradiška, Grupa 003
1)Kratak opis
Pridobivanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 271 639,20 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 100 Naziv grupe: UŠP Nova Gradiška, Grupa 004
1)Kratak opis
Pridobivanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 177 820,68 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 101 Naziv grupe: UŠP Nova Gradiška, Grupa 005
1)Kratak opis
Pridobivanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 162 783,11 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 102 Naziv grupe: UŠP Nova Gradiška, Grupa 006
1)Kratak opis
Pridobivanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 97 402,72 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 103 Naziv grupe: UŠP Nova Gradiška, Grupa 007
1)Kratak opis
Pridobivanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 99 001,69 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 104 Naziv grupe: UŠP Nova Gradiška, Grupa 008
1)Kratak opis
Pridobivanje.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

77200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 90 007,15 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
Ponuditelji su obvezni dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku obične ili bjanko zadužnice potpisane od ovlaštene osobe za zastupanje i ovjerene kod javnog bilježnika. Iznos jamstva za svaku pojedinu grupu nalazi se u tablici u točki 11. dokumentacije za nadmetanje. Uz jamstvo ponuditelj mora priložiti i Potvrdu o upisu u registar zadužnica i bjanko zadužnica, izdanu od javnog bilježnika.
Ponuditelj može umjesto gore traženog jamstva dostaviti naručitelju novčani polog u traženom iznosu. U tom slučaju, kao dokaz o uplaćenim sredstvima na račun Naručitelja, ponuditelj je obvezan u svojoj ponudi dostaviti potvrdu o izvršenoj transakciji uz prilaganje bankovnog izvoda iz kojega je vidljiv odljev sredstava.
Ukoliko ponuditelj nudi više grupa predmeta nabave, može dostaviti pojedinačno jamstvo za svaku grupu koju nudi ili može dostaviti samo jednu zadužnicu (zbirno jamstvo) ovjerenu na ukupni iznos svih grupa koje nudi.
Jamstvo za ozbiljnost ponude će se naplatiti u slučajevima predviđenima člankom 76. Zakona.
Prilikom sklapanja ugovora o javnoj nabavi od odabranog ponuditelja zahtijevat će se sljedeće jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza: jedna obična ili bjanko zadužnica na iznos od 10 % ukupne vrijednosti ugovora uvećane za iznos poreza na dodanu vrijednost, potpisane od ovlaštene osobe za zastupanje i ovjerene kod javnog bilježnika, te potvrdu o upisu jamstva u registar zadužnica i bjanko zadužnica.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Rok plaćanja je 60 dana od dana zaprimanja valjanog računa. Valjani račun je onaj koji je izdan na temelju sklopljenog ugovora te potpisanog Zapisnika o preuzimanju izvršenih radova.
Izvođač radova je obvezan na ispostavljenom računu naznačiti broj ugovora ili narudžbenice na temelju koje su radovi izvršeni.
Plaćanje se vrši putem virmana.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
Ukoliko će kao najpovoljnija biti odabrana ponuda zajednice ponuditelja, od zajednice će se tražiti odgovarajući pravni oblik (sporazum, ugovor i sl.) koji će sadržavati prava i obveze članova zajednice za izvršenje ugovora, u mjeri u kojoj je to potrebno za zadovoljavajuće izvršenje ugovora.
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona, javni naručitelj obvezan je isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave:
1) ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
a. prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona;
b. prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke, sukladno članku 67. stavku 2. Zakona, ponuditelj u svojoj ponudi dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za sebe i za gospodarski subjekt kojega zastupa. Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave;
2) ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke, ponuditelj je dužan u ponudi dostaviti:
— potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ili
— važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz točke 1. ovoga stavka, ili
— izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz stavka 1. ove točke.
3) ako je dostavio lažne podatke pri dostavi gore traženih dokumenata.
U slučaju zajednice ponuditelja, okolnosti iz točke 13. ove dokumentacije odnosno članka 67. stavka 1. Zakona utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.
Na temelju članka 68. stavka 1. točke 4. Zakona, javni naručitelj isključiti će ponuditelja iz postupka javne ako je ponuditelj u posljednje 2 godine do početka postupka javne nabave učinio težak profesionalni propust u smislu članka 68. stavka 7. Zakona, koji javni naručitelj može dokazati na bilo koji način.
1) Sukladno članku 70. stavku 1. Zakona, ponuditelj mora u ovom postupku javne nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta ponuditelja.
Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta ponuditelja, ponuditelj može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
U slučaju zajednice ponuditelja svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati ovu sposobnost.
2) Sukladno članku 70. stavku 2. Zakona, a vezano za članak 50. Zakona o šumama, ponuditelj mora za izvršenje ovog predmeta nabave ponudi priložiti važeću licenciju za fazu izvođenja šumarskih radova, za sebe i/ili za podizvoditelja, izdanu od Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije.
Vrsta zahtijevane licencije za svaku pojedinu grupu određena je u tablici u točki 11. ove dokumentacije, u skladu s čime ponuditelj mora, ovisno o grupama koje nudi, dostaviti licenciju za jednu ili više vrsta šumarskih radova, i to:
— Pridobivanja drva iz šume (sječa, izrada, iznošenje i izvoz drvnih sortimenata iz šume),
— Uzgajanja šuma.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
Kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti ponuditelj mora dostaviti Izjavu o raspoloživim kapacitetima (za radnike i/ili strojeve) u svrhu izvršenja ugovora. Obrasci Izjave o raspoloživim kapacitetima (za radnike) odnosno Izjave o raspoloživim kapacitetima (za strojeve), sadržan je u dokumentu Izjava o raspoloživim kapacitetima.xls, koji je sastavni dio dokumentacije ovog nadmetanja. Ponuditelj je obvezan ovjeriti i potpisati izjavu.
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva:
Iz izjave o raspoloživim kapacitetima mora biti razvidno ispunjenje minimalne razine sposobnosti za izvršenje ugovora pojedine grupe predmeta nabave. Minimalna razina sposobnosti, za svaku grupu predmeta nabave, određena je u dokumentu Potrebni kapaciteti.zip, koji je sastavni dio dokumentacije ovog nadmetanja.
Ukoliko ponuditelj nudi više grupa predmeta nabave čiji se terminski rokovi izvršenja međusobno preklapaju, kapaciteti potrebni za izvršenje tih grupa se zbrajaju te ponuditelj mora kumulativno dokazati postojanje tehničke sposobnosti za te grupe. U tom slučaju, ponuditelj će biti odabran za onoliko grupa za koliko je prema dostavljenim kapacitetima sposoban.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju: ne
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge
Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga: ne

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
DIR-2014-0150
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
15.9.2014 - 10:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 90 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 15.9.2014 - 10:00

Mjesto:

Uprava šuma podružnica Karlovac, Put Davorina Trstenjaka 1, Karlovac.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
Sukladno Vladinim Antikorupcijskim programom za trgovačka društva, koja su u većinskom vlasništvu države, ponuditelj je obvezan – u slučaju iznosa cijene ponude veće od 6 000 000 HRK – dostaviti Izjavu o integritetu kojom jamči da će se profesionalno ponašati tijekom provedbe javnog nadmetanja i kasnije tijekom izvršavanja obveza iz ugovora. Izjavu ovjerava ovlaštena osoba ponuditelja.
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: Sukladno članku 146. žalba se izjavljuje u roku od 10 dana, i to od dana:
— objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje, te dodatne dokumentacije ako postoji,
— objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,
— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za objašnjenjem ili izmjenom vezanom uz dokumentaciju za nadmetanje te na postupak otvaranja ponuda.
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
1.8.2014

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: