Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga održavanja telefona, telefaksa i unutrašnje mreže u Općini Novo Sarajevo

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 62, 11.08.2014

OPĆINA NOVO SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 87-1-2-1-345/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OPĆINA NOVO SARAJEVO
Kontakt osoba: Enes Begović
Adresa: Ul. Zmaja od Bosne br. 55
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Novo Sarajevo
IDB/JIB: 4200558710008
Telefon: 033492113
Faks: 033492145
Elektronska po{ta: begovice@novosarajevo.ba
Internet adresa:www.novosarajevo.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za
sudjelovanje
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: NOVO SARAJEVO
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge servisiranja i popravke
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: Tri (3) godine
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM: 25.641,02
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Održavanje telefona, telefaksa i unutrašnje mreže u Općini Novo
Sarajevo
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Održavanje telefona, telefaksa i unutrašnje mreže u Općini Novo
Sarajevo
II.5. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Data u tenderskoj dokumentaciji
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Općina Novo Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne br. 55
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Dato u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 1.9.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 10,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 11.9.2014. Vrijeme: 13:30
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 11.9.2014. Vrijeme: 14:00
Mjesto: U sali za vjenčanje u zgradi Općine Novo Sarajevo, ul.
Zmaja od Bosne br. 55
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
3380002210023628 kod UniCredit Banke, sa naznakom otkup
tenderske dokumentacije: Održavanje telefona, telefaksa i
unutrašnje mreže Općine Novo Sarajevo, prihoda 722449, šifra
Općine 079.
Tenderska dokumentacija se može preuzeti i u sobi 303/III, Općina
Novo Sarajevo. Tenderska dokumentacija se može dostaviti
poštom, nakon priloženog dokaza o uplati. Zainteresovani mogu
izvršiti uvid u Tendersku dokumentaciju prije otkupa.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Enes begović
Adresa: Ul. Zmaja od Bosne br. 55
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Novo Sarajevo
Telefon: 033492113
Faks: 033492145
Elektronska po{ta: begovice@novosarajevo.ba
Internet adresa:www.novosarajevo.ba
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kontakt osoba: Fata Husejnović
Adresa: Ul. Zmaja od Bosne br. 55
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Novo Sarajevo
Telefon: 033492305
Faks: 033492194
Elektronska po{ta: husejnovicf@novosarajevo.ba
Internet adresa:www.novosarajevo.ba
(A-12393-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: