Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka usluga aktivnog nadzora edukacije, obuke i ADR- certifikacije instruktora i vozača za prijevoz opasnih materija i atestiranje i ADR-certifikacije motornih vozila

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 62, 11.08.2014

MINISTARSTVO ODBRANE BIH
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 237-1-2-3-574/14
Broj obavještenja o nabavci: 237-1-2-1-493/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH
Kontakt osoba: Sulejman Abazovic
Telefon: 033285500
Elektronska po{ta: info@mod.gov.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Organ uprave
I.2.b. Nivo: Državni nivo
I.2.c. Djelatnost: Javna uprava
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Poništava se: Sve lotove
II.2.b-1. Redni brojevi lotova: 1, 2
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Pružanju usluga aktivnog nadzora edukacije, obuke i ADR-
certifikacije instruktora i vozača za prijevoz opasnih materija i
atestiranje i ADR-certifikacije motornih vozila
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Predmet javne nabavke je pružanje usluga aktivnog nadzora
edukacije, obuke i ADR- certifikacije instruktora i vozača za
prijevoz opasnih materija (15 instruktora i 50 vozača) i Pružanje
usluga atestiranje i ADR-certifikacije motornih vozila (120 vozila)
za 2014. godinu
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Pružanje usluga aktivnog nadzora edukacije, obuke i ADR-
certifikacije instruktora i vozača za prijevoz opasnih materija
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Davaoc usluga je obavezan izvršiti kontrolu i cijelo vrijeme
izvođenja obuke prisustvovati nastavi i testiranju, te osigurati
neophodnu pomoć instruktorima i organima OS BiH. Davalac
usluga će posebno kontrolisati i nadgledati pripadajuću literaturu,
prateće CD-ove i drugi radni materijal i opremu, te polaganje
certifikacijskog ispita. Nakon završetka obuke Davaoc usluga je
obavezan dostaviti Ugovornom organu, uvjerenje o validnosti
izvršene obuke i nadgledanja procesa obuke kao potvrdu
osposobljenosti OS BiH da samostalno educiraju vozače i
instruktore za prijevoz opasnih materija u sistemu odbrane BiH.
II. Ukupna količina ili obim ugovora
65 kandidata
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
21.367,52 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
12 mjeseci
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Mjesto pružanja usluga je jedinica OS BiH odnosno u jednom od
vojnih objekta u Sarajevu, Mostaru, Čapljini, Tuzli, Doboju, Banjoj
Luci ili/i Bihaću.
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:17.7.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 3
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 2
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM:6.650,00
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
16.800,00
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Pružanje usluga atestiranje i ADR-certifikacije motornih vozila
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Predmet ugovora je pružanje usluga atestiranja i
ADR-certifikikacije motornih vozila namjenjenih prijevozu
opasnih materija, koje posjeduje Ministarstvo odbrane Bosne i
Hercegovine i Oružane snage Bosne i Hercegovine.
II. Ukupna količina ili obim ugovora
120 vozila
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
32.051,28 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
12 mjeseci
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Mjesto pružanja usluga je jedinica OS BiH odnosno u jednom od
vojnih objekta u Sarajevu, Mostaru, Čapljini, Tuzli, Doboju, Banjoj
Luci ili/i Bihaću.
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:17.7.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 1
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 1
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
3.374,35
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
3.374,35
(C-12419-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: