Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka usluga servisiranja i popravke motornih vozila

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 62, 11.08.2014

UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 254-1-2-3-389/14
Broj obavještenja o nabavci: 254-1-2-1-355/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH
Kontakt osoba: ERVINA SAMARDŽIĆ
Telefon: 051335100
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Organ uprave
I.2.b. Nivo: Državni nivo
I.2.c. Djelatnost: Javna uprava
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge servisiranja i popravke
II.3. Da li je zaključen okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 2 godine
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM: 30.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Ponovni otvoreni postupak za prikupljanje ponuda za vršenje
usluga servisiranja i popravke ostalih motornih vozila RC Mostar
II.5. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u tenderskoj
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Kao u tenderskoj
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
III.2.a. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00%
2. Operativni troškovi, učešće: 10,00%
3. Garancija za izvršene radove, učešće: 10,00%
4. Rok izvršenja usluge, učešće: 10,00%
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 15.7.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 2
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 1
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
3.601,50 KM
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
3.601,50 KM
(C-12581-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: