Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka reklamno - propagandnih usluga

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 62, 11.08.2014

BH TELECOM D.D. SARAJEVO
DIREKCIJA BIHAĆ
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 372-4-2-3-274/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać
Kontakt osoba: Amir Bišćević
Telefon: 037229933
Elektronska po{ta: amir.biscevic@bhtelecom.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.2.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost: Telekomunikacije
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Reklamne usluge
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Reklamno - propagandne usluge za regionalne promocije RD Bihać
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
1
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
1.500,00 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
sjedište kandidata
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
12 mjeseci
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 25.7.2014.
(C-12455-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: