Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga sistematskih ljekarskih pregleda zaposlenika sa posebnim uslovima rada

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 62, 11.08.2014

JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA BiH
D.D. SARAJEVO
PODRUŽNICA ELEKTRODISTRIBUCIJA
MOSTAR
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 374-7-2-4-90/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javno preduzeće Elektroprivreda BIH d.d. Sarajevo
Podružnica Elektrodistribucija Mostar
Kontakt osoba: Almir Lizde
Adresa: Adema Buće 34
Poštanski broj: 88000
Opština/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4200225151133
Telefon: 036502100
Faks: 036502112
Elektronska po{ta: ragibs@elektroprivreda.ba
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
KaouAneksuA
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.3.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.3.c. Djelatnost: Električna energija
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Zdravstvene i socijalne usluge
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Sistematski ljekarski pregledi zaposlenika
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Sistematski ljekarski pregledi zaposlenika sa posebnim uslovima
rada
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 29.8.2014. Vrijeme: 10:00
Adresa i mjesto: A. Buća 34, Mostar
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Almir Lizde
Adresa: Adema Buće 34
Poštanski broj: 88000
Opština/Grad: Mostar
Telefon: 036502134
Faks: 036502112
Elektronska po{ta: almirl@elektroprivreda.ba
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
(D-12604-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: