Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga skladištenja i zanavljanja kukuruza za stočnu ishranu

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 62, 11.08.2014

FEDERALNA DIREKCIJA ROBNIH REZERVI
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 404-7-2-4-83/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Federalna direkcija robnih rezervi
Kontakt osoba: Alojz Jozinović
Adresa: Mula Mustafe Bašeskije 6
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200018950000
Telefon: 033207911
Faks: 033210138
Elektronska po{ta: info@fdrr.gov.ba
Internet adresa:www.fdrr.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Organ uprave
I.3.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.3.c. Djelatnost: Javna uprava
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Skladištenje i obnavljanje kukuruza
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Usluge skladištenja i zanavljanja kukuruza za stočnu
ishranu,trenutno uskladištenog kod "Posavina koka" d.o.o.
Orašje,u količini od 699 tona.
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 21.8.2014. Vrijeme: 12:00
Adresa i mjesto: Mula Mustafe Bašeskije 6, Sarajevo
Odjeljak IV: DODATNE INFORMACIJE
Mjesto izvršenja usluge je Županija Posavska.
(D-12624-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: