Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga sanacije klizišta nastalih usljed elementarnih nepogoda

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 62, 11.08.2014

GRAD DOBOJ
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 431-7-3-4-226/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD DOBOJ
Kontakt osoba: Pavlić Dragan
Adresa: HILANDARSKA 1
Poštanski broj: 74000
Opština/Grad: Doboj
IDB/JIB: 4400016460004
Telefon: 053242002
Faks: 053236194
Elektronska po{ta: javne_nabavke@opstina-doboj.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Organ uprave
I.3.b. Nivo: DOBOJ
I.3.c. Djelatnost: Javna uprava
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Demoliranje i rušenje zgrada; prebacivanje zemlje
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Sanacija klizišta nastalih usljed elementarnih nepogoda.
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Sanacija klizišta nastalih usljed elementarnih nepogoda.
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 18.8.2014. Vrijeme: 11:00
Adresa i mjesto: Grad Doboj, Hilandarska br.1 kancelarija br. 52
Odjeljak IV: DODATNE INFORMACIJE
Kontakt telefon: 065/587-067
Otvaranje 18.8.2014. god u 12,00 časova u sali br. 29
(D-12666-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: