Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(izmjena) Izrada glavnog projekta sanacije mosta (M20-D09_568) preko rijeke Drine u Goraždu, na cesti M20

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 62, 11.08.2014

JAVNO PREDUZEĆE CESTE FEDERACIJE BIH
D.O.O.
ISPRAVKA OBAVJEŠTENJA
O DODJELI BROJ 327-1-2-7-573/14
Obavještenje koja se ispravlja
Broj obavještenja: 327-1-2-2-569/14
Datum objave obavještenja: 21.7.2014.
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZEĆE CESTE FEDERACIJE BIH d.o.o.
Kontakt osoba: Branka Mujezinović, dipl.ecc.; 033/563-511
Adresa: TEREZIJA 54
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200339240004
Telefon: 033250370
Faks: 033250400
Internet adresa:www.jpcfbih.ba
I.2. Ispravlja se sljedeće:
Odjeljak V.3 Dodatne informacije dodaje se i glasi: Greškom
objavljeno obavještenje o dodjeli ugovora.
(F-12611-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: