Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka bankarskih usluga dugoročnog kreditnog zaduživanja u iznosu od 29.000.000,00 KM

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 64, 18.08.2014

FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO
OSIGURANJE REPUBLIKE SRPSKE
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 40-3-2-3-86/14
Broj obavještenja o nabavci: 40-3-2-1-87/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje
Republike Srpske
Kontakt osoba: LJilja Stević
Telefon: 055211660
Elektronska po{ta: csluzba@fondpiors.org
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo vlasti i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javni subjekt
I.2.b. Nivo: Republika Srpska
I.2.c. Djelatnost: Socijalna zaštita
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankovne i
investicijske usluge
II.2. Podjela na lotove
Da
II2.a. Broj lotova: 4
II.2.b. Poništava se: Više lotova
II.2.b-1. Redni brojevi lotova: 1, 4
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka bankarskih usluga dugoročnog kreditnog zaduživanja
Fonda PIO RS
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka bankarskih usluga dugoročnog kreditnog zaduživanja
Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske.
Potreban iznos kredita 29.000.000,00 KM. Vrsta kredita
dugoročni kredit. Povrat sredstava vršiće se u 48 mjesečnih rata
u toku ugovorenog perioda, u koje je uračunat i grejs period od 6
mjeseci.
OdjeljakIII: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Ubrzani ograničeni postupak
III.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Kreditna sredstva u iznosu od 10.000.000,00 KM
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Kreditna sredstva u iznosu od 10.000.000,00 KM
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Opisano u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
1.750.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
48 mjeseci
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Fond PIO RS NJegoševa 2a, Bijeljina
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 8.8.2014.
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Kreditna sredstva u iznosu od 4.000.000,00 KM
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Kreditna sredstva u iznosu od 4.000.000,00 KM
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Opisano u TD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
700.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
48 mjeseci
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Fond PIO RS, NJegoševa 28a, Bijeljina
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 8.8.2014.
(C-12914-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: