Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka usluga održavanja higijene u objektima Ishrana radnika

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 64, 18.08.2014

MJEŠOVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA
REPUBLIKE SRPSKE"
ZAVISNO PREDUZEćE "RUDNIK I
TERMOELEKTRANA UGLJEVIK"
AKCIONARSKO DRUŠTVO UGLJEVIK
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 297-1-2-3-1733/14
Broj obavještenja o nabavci: 297-1-2-1-1628/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Mješoviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske",
Zavisno Preduzeće "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik"
akcionarsko društvo Ugljevik
Kontakt osoba: Zorica Manojlović
Telefon: 055771519
Elektronska po{ta: javnenabavke@riteugljevik.com
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.2.b. Nivo: Republika Srpska
I.2.c. Djelatnost: Električna energija
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
T 79/14 Nabavka ulsuge održavanja higijene u objektima "Ishrana
radnika"
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
detalj. u td
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
229.500,00 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
objekti službe ishrane radnika
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
detalj. u td
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Drugi dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i
koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka
dodjele ugovora
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 4.8.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 0
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 0
(C-13045-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: