Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga sistematskog pregleda zaposlenih

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 65, 25.08.2014

INVESTICIONO-RAZVOJNA BANKA
REPUBLIKE SRPSKE A.D. BANJA LUKA
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 541-7-2-4-34/14
OdjeljakI.1: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Investiciono-razvojna banka Republike Srpske a.d. Banja
Luka
Kontakt osoba: Suzana Tadić
Adresa: Vidovdanska broj 2
Poštanski broj: 78000
Opština /Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4402553540009
Telefon: 051334760
Faks: 051334770
Elektronska po{ta: suzana.tadic@irbrs.org
Internet adresa:www.irbrs.org
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javni subjekt
I.3.b. Nivo: Republika Srpska
I.3.c. Djelatnost: Privreda i finansije
I.4. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Zdravstvene i socijalne usluge
II.2. Opis
II.2.a. Naziv predmeta ugovora
Sistematski pregled zaposlenih
II.2.b. Kratak opis predmeta ugovora
Sistematski pregled zaposlenih
OdjeljakIII: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 8.9.2014. Vrijeme: 11:15
Adresa i mjesto:KaoukorakuI
(D-13207-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: