Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka usluga ispitivanja energetskih kablova

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 68, 01.09.2014

JP KOMUNALNO BRČKO DOO
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 20-1-2-3-372/14
Broj obavještenja o nabavci: 20-1-2-1-354/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP KOMUNALNO BRČKO doo
Kontakt osoba: Zaim Kurtović
Telefon: 049216349
Elektronska po{ta: zaim.kurtovic@komunalno.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.2.b. Nivo: Brčko distrikt
I.2.c. Djelatnost: Električna energija
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.3. Da li je zaključen okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 3 godine
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM: 30.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka usluga ispitivanja energetskih kablova
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji
II.5. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Brčko Distrikt BiH
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 22.8.2014.
(C-13397-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: