Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka usluga građevinskih mašina za potrebe redovnog održavanja

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 68, 01.09.2014

JP "ELEKTROPRIVREDA BiH" D.D. SARAJEVO
PODRUŽNICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" U
TUZLI
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 145-1-2-3-1045/14
Broj obavještenja o nabavci: 145-1-2-1-986/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo-
Podružnica Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli
Kontakt osoba: Nedima Mujkic
Telefon: 035305000
Elektronska po{ta: edina.siljegovic@elektroprivreda.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.2.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost: Električna energija
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge građevinskih mašina za potrebe redovnog održavanja
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Usluge građevinskih mašina za potrebe redovnog održavanja
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u tehničkom dijelu tenderske dokumentacije
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
50.000,00 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
TE "Tuzla", Tuzla
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
12 mjeseci od uvođenja u posao
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 20.8.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 1
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 1
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
49.667,50 KM
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
49.667,50 KM
(C-13506-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: