Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga popravke penjalica za betonske i drvene stubove, sa ispitivanjem i izdavanjem upotrebne dozvole za potrebe ED Zenica

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 68, 01.09.2014

JAVNO PREDUZEĆE "ELEKTROPRIVREDA BiH"
D.D. SARAJEVO
PODRUŽNICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA"
ZENICA
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 480-7-2-4-329/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javno preduzeće "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo,
Podružnica "Elektrodistribucija" Zenica
Kontakt osoba: Amar Kasap
Adresa: Safveta bega Bašagića 6
Poštanski broj: 72000
Opština/Grad: Zenica
IDB/JIB: 4200225150528
Telefon: 032449666
Faks: 032449636
Elektronska po{ta: a.kasap@elektroprivreda.ba
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.3.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.3.c. Djelatnost: Električna energija
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Usluge popravke penjalica za betonske i drvene stubove , sa
ispitivanjem i izdavanjem upotrebne dozvole za potrebe ED Zenica
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
dato u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 16.9.2014. Vrijeme: 9:00
Adresa i mjesto: S.bega Bašagića broj 6, Zenica
Odjeljak IV: DODATNE INFORMACIJE
Svaki ponuđač koji je zainteresovan za učešće u predmetnom
konkurentskom zahtjevu za javnu nabavku obavezan je dostaviti
pismeni zahtjev za učešće na javnom nadmetanju lično ili na
ovlašteni fax. br. 032/449-636.
Tenderska dokumentacija se može obezbijediti od 01.09.2014.
godine, na adresi S.bega Bašagića br. 6 Zenica u vremenu od 8 do
16 sati u kancelariji Službe za komercijalne poslove ili se može
zahtjevati dostavljanje tenderske dokumentacije poštom, do
12.09.2014. godine.
Za tendersku dokumentaciju se ne plaća naknada.
Procijenjena vrijednost nabavke je: 12.500,00 KM bez PDV-a.
(D-13580-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: