Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka kompjuterskih i softverskih usluga - produženje redovnih licenci

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 71, 08.09.2014

CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA
BOSNE I HERCEGOVINE
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 524-1-2-1-113/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA
BOSNE I HERCEGOVINE
Kontakt osoba: Emir Demić i Ognjen Gašović
Adresa: DANIJELA OZME 7
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200539410001
Telefon: 033251300
Faks: 033251329
Elektronska po{ta: nabavka@izbori.ba
Internet adresa:www.izbori.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Državni nivo
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Kompjuterske i druge slične usluge
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
KOMPJUTERSKE I SOFTVERSKE USLUGE
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
KOMPJUTERSKE I SOFTVERSKE USLUGE-PRODUŽENJE
REDOVNIH LICENCI
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 26.9.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 6.10.2014. Vrijeme: 14:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 6.10.2014. Vrijeme: 14:30
Mjesto: DANIJELA OZME BROJ 7 SARAJEVO
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
SERVIS I SUPORT ZA VMWare LICENCE
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
SERVIS I SUPORT ZA VMWare LICENCE
II. Ukupna količina ili obim ugovora
11.200,00
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
11.200,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
PREMA TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
DANIJELA OZME BROJ 7 SARAJEVO
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
CISKO SUPPORT
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
CISKO SUPPORT
II. Ukupna količina ili obim ugovora
17.000,00
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
17.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
PREMA TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
DANIJELA OZME BROJ 7 SARAJEVO
(A-14151-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: