Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga prevoza učenika

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 71, 08.09.2014

JU OSNOVNA ŠKOLA "TURBE"
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 1466-2-2-1-1/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU Osnovna škola "Turbe"
Kontakt osoba: Sejad Grahić
Adresa: Aleja bb
Poštanski broj: 72283
Opština/Grad: Travnik
IDB/JIB: 4236225210002
Telefon: 061780131
Faks: 030530371
Elektronska po{ta: osskola.turbe@bih.net.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
I.5.c. Djelatnost: Obrazovanje
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge kopnenog transporta
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 4
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Jedan lot
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Prevoz ucenika osnovne skole Turbe
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
prevoz ucenika osnovne skole turbe za ucenike koji putuju preko 4
km
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Ograničeni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 26.9.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 26.9.2014. Vrijeme: 11:00
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prevoz ucenika
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
prevoz ucenika na relaciji Pulac-Turbe, AS Metalorad i obrnuto
ukupne duzine 19,4 km dnevno
II. Ukupna količina ili obim ugovora
od 1.10.2014 - 31.12.2014
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
4.035,20 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
3 mjeseca
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Osnovna škola Turbe
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Pzevoz ucenika
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
prevoz ucenika na relaciji Goleš - Turbe, AS Metalorad i obrnuto u
duzine od 21 km dnevno
II. Ukupna količina ili obim ugovora
od 1.10.2014 - 31.12.2014
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
4.368,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
3 mjeseca
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Osnovna škola Turbe
ANEKS B
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prevoz ucenika
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
prevoz ucenika na relaciji Turići - Turbe, AS Metalorad i obrnuto
ukupnoj duzini 15,6 km dnevno
II. Ukupna količina ili obim ugovora
od 1.10.2014 - 31.12.2012
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
3.244,80 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
3 mjeseca
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
OŠ Turbe
ANEKS B
Lot broj 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Prevoz ucenika
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
prevoz ucenika na relaciji Šešići - Turbe, raskrsnica kod ambulante
ukupnoj duzini od 12,4 km dnevno
II. Ukupna količina ili obim ugovora
1.10.2014 - 31.12.2014
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
2.579,20 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
3 mjeseca
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
OŠ Turbe
(A-14162-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: