Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka usluga sanitarne sječe ŠG Konjuh

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 71, 08.09.2014

JAVNO PREDUZEĆE "ŠUME TUZLANSKOG
KANTONA" DIONIČKO DRUŠTVO KLADANJ
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 125-4-2-3-430/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZEĆE "ŠUME TUZLANSKOG
KANTONA" DIONIČKO DRUŠTVO KLADANJ
Kontakt osoba: Adnana Hasanović
Telefon: 035621212
Elektronska po{ta: jpsumetk@bih.net.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javni subjekt
I.2.b. Nivo: Tuzlanski kanton
I.2.c. Djelatnost: Ostalo
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 8
II.2.b. Poništava se: Više lotova
II.2.b-1. Redni brojevi lotova: 6, 7
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Sanitarna sječa ŠG Konjuh
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 6
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Koranje, primicanje i izvoz šds iz sanitarne sječe, GJ Gostelja, odjel
114
II. Ukupna količina ili obim ugovora
600,00m3
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
12.744,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
3 mjeseca
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
GJ Gostelja, odjel 114
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Drugi dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i
koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka
dodjele ugovora
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 22.8.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 1
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 1
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
12.744,00
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
12.744,00
V.5. Dodatne informacije
Najpovoljniji ponuđač odustao od dodijeljenog ugovora.
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 7
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Sječa i izrada, primicanje i izvoz šds na međustovarište, GJ
Gostelja, odjel 114
II. Ukupna količina ili obim ugovora
1.608,00 m3
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
43.416,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
5 mjeseci
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
GJ Gostelja, odjel 114
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Drugi dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i
koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka
dodjele ugovora
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 22.8.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 1
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 1
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
43.416,00
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
43.416,00
V.5. Dodatne informacije
Najpovoljniji ponuđač odustao od dodijeljenog ugovora.
(C-13971-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: