Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka bankarskih usluga

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 71, 08.09.2014

JAVNA USTANOVA "DIREKCIJA REGIONALNIH
CESTA TUZLANSKOG KANTONA"
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 364-1-2-3-73/14
Broj obavještenja o nabavci: 364-1-2-1-68/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javna ustanova "Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog
kantona"
Kontakt osoba: Zemira Beširović
Telefon: 035281500
Elektronska po{ta: dir.cesta@bih.net.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Organ uprave
I.2.b. Nivo: Tuzlanski kanton
I.2.c. Djelatnost: Javna uprava
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankovne i
investicijske usluge
II.3. Da li je zaključen okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: (2) dvije godine
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM: 20.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka bankarskih usluga za potrebe JU Direkcije regionalnih
cesta TK
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka bankarskih usluga za potrebe JU Direkcije regionalnih
cesta TK
II.5. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
20.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Tuzla
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
III.2.a. Podkriteriji
1. cijena za usluge platnog prometa, učešće: 65,00%
2. kamatna stopa na sredstva po viđenju, učešće: 5,00%
3. ponderisana kamatna stopa na oročena sredstva, učešće: 30,00%
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Drugi dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i
koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka
dodjele ugovora
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 29.8.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 0
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 0
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
0,00 KM
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
0,00 KM
V.5. Dodatne informacije
Rješenje URŽ-a broj UP2-01-07.1-720-8/14 od 26.08.2014.
(C-14035-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: