Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka usluga servisiranja i popravke klima uređaja

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 71, 08.09.2014

AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ
PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 410-1-2-3-44/14
Broj obavještenja o nabavci: 410-1-2-1-33/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi
Bosne i Hercegovine
Kontakt osoba: Emila Krvavac, Inesa Berberović
Telefon: 036281000
Elektronska po{ta: info@bhansa.gov.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.2.a. Vrsta: Javni subjekt
I.2.b. Nivo: Državni nivo
I.2.c. Djelatnost: Ostalo
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovoraUsluge, Usluge servisiranja i popravke
II.3. Da li je zaključen okvirni sporazum?Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 12 mjeseci od dana
zaključenja Ugovora
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM: 75.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka usluga servisiranja i popravke klima uređaja Agencije za
pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Servisiranje i popravak klima uređaja Agencije za pružanje usluga u
zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine
II.5. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Dato u tenderskoj dokumentaciji
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Dato u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 4.8.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 3
(C-13791-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: