Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga redovnog održavanja, servisa i validacije instrumenata u Pododjelu za javno zdravstvo

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 71, 08.09.2014

BRČKO DISTRIKT BiH
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 257-7-2-4-1387/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Brčko distrikt BiH
Kontakt osoba: Boro Tošić
Adresa: Bulevar mira 1
Poštanski broj: 76000
Opština/Grad: Brčko distrikt
IDB/JIB: 4600082130006
Telefon: 049212708
Faks: 049212708
Elektronska po{ta: alma.kaloper@bdcentral.net
Internet adresa:www.nabavka.bdcentral.net
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
KaouAneksuA
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Organ uprave
I.3.b. Nivo: Brčko distrikt
I.3.c. Djelatnost: Javna uprava
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Redovno održavanje, servis i validacija instrumenata u Pododjelu
za javno zdravstvu LOT 1 - LOT 4
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
LOT 1.
1. Servis i validacija ionskog kromatografa DX 600 (Dionex)
(izdavanje certifikata o validaciji)
2. Servis i validacija HPLC (Dionex)
(izdavanje certifikata o validaciji)
LOT 2.
1. Preventivni servis i validacija instrumenta sa izdavanjem
certifikata o validaciji za UV/VIS Lambda 25 PM+IPV/OQ
PerkinElmer
2. Preventivni servis i validacija instrumenta sa izdavanjem
certifikata o validaciji za AAnalyst 100 PM+IPV/OQ,
PerkinElmer
3. Preventivni servis i validacija instrumenta sa izdavanjem
certifikata o validaciji za HGA850 PM+IPV/QJ PerkinElmer
4. Preventivni servis i validacija instrumenta sa izdavanjem
certifikata o validaciji za MHS 15 PM+IPV/OQ, PerkinElmer
LOT 3.
1. SST test pH metra MP 225, - Mettler Toledo - System suitabil-
ity test pH metra izvođen od strane ovlaštene osobe uz
izdavanje kalibracijskog certifikata.
2. SST test SEVEN Multi pH-konduktometra (niska + visoka
vodljivost) - Mettler Toledo
System suitability test pH metra i konduktometra izvođen od
strane ovlaštene osobe uz izdavanje kalibracijskog certifikata.
3. Preventivni servis i DKD certifikat za analitičku vagu
(PB1502-S Mettler Toledo, AB 204-S Mettler Toledo)
4. Preventivni servis i DKD certifikat za preciznu vagu
(XS205 Dual Range - Mettler Toledo)
LOT 4.
1. Servis i kalibracija pipeta sa izvještajem o mjernoj nesigurnost i
standardnoj devijaciji (eppendorf)
2. Servis i kalibracija pipeta sa izvještajem o mjernoj nesigurnost i
standardnoj devijaciji (Gilson -Pipetman)
3. Servis i kalibracija pipeta sa izvještajem o mjernoj nesigurnost i
standardnoj devijaciji
(Gilson-Pipetman Concept)
4. Servis i kalibracija LTS Pipeta 20-300l - 8 kanalna pipeta
raspona volumena 30-300 ml sa izvještajem o mjernoj
nesigurnost i standardnoj devijaciji
(Rainin L300-20-300l LTS)
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 17.9.2014. Vrijeme: 12:00
Adresa i mjesto: Vlada Brčko Distrikta BiH, Odjel za stručne i
administrativne poslove, Pododjel za javne nabave, kancelarija 68,
Bulevar Mira broj 1, 76100 Brčko
Odjeljak IV: DODATNE INFORMACIJE
TENDERSKA DOKUMENTACIJA SE MOŽE PREUZETI BEZ
NAKNADE, LIČNO U KANCELARIJI 68 U ZGRADI VLADE
BRČKO DISTRIKTA BIH ILI PUTEM POŠTE UZ PISANI
ZAHTJEV od 08.09.2014. do 17.09.2014. godine
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Boro Tošić
Adresa: Bulevar mira 1
Poštanski broj: 76000
Opština/Grad: Brčko distrikt
Telefon: 049216594
Faks: 049216594
Elektronska po{ta: boro.tosic@bdcentral.net
(D-13812-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: