Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga daljinskog nadziranja alarmnog i vatrodojavnog sistema na svim objektima Podružnice Elektrodistribucija Tuzla za periode novembar i decembar 2014. godine

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 71, 08.09.2014

JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO
PODRUŽNICA ELEKTRODISTRIBUCIJA TUZLA
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 422-7-2-4-323/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: Javno preduzeće ELEKTROPRIVREDA BOSNE I
HERCEGOVINE d.d. - Sarajevo, Podružnica Elektrodistribucija,
TUZLA
Kontakt osoba: EMIR HADŽIOSMANOVIĆ
Adresa: RUDARSKA 38
Poštanski broj: 75000
Opština/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4200225150056
Telefon: 035304392
Faks: 035304355
Elektronska po{ta: j.mujic@elektroprivreda.ba
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentacijuKaouAneksuA
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.3.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.3.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.3.c. Djelatnost: Električna energija
I.4. Zajednička nabavkaNe
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovoraUsluge daljinskog nadziranja alarmnog i vatrodojavnog sistema na
svim objektima Podružnice "Elektrodistribucija" Tuzla za periode
novembar i decembar 2014. godine
II.2.b Kratak opis predmeta ugovoraUsluge daljinskog nadziranja alarmnog i vatrodojavnog sistema na
svim objektima Podružnice "Elektrodistribucija" Tuzla za periode
novembar i decembar 2014. godine
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 23.9.2014. Vrijeme: 10:00
Adresa i mjesto: Rudarska br. 38, 75000 Tuzla
Odjeljak IV: DODATNE INFORMACIJETenderska dokumentacija se može preuzeti od 10.09.2014. godine.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentacijuKontakt osoba: EMIR HADŽIOSMANOVIĆ
Adresa: RUDARSKA 38
Poštanski broj: 75000
Opština/Grad: Tuzla
Telefon: 035304124
Faks: 035304355
Elektronska po{ta: e.hadziosmanovic@elektroprivreda.ba
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
(D-13991-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: