Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga laserskog tretmana dijabetične retinopatije

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 71, 08.09.2014

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA UNSKO
SANSKOG KANTONA
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 658-7-2-4-36/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA UNSKO
SANSKOG KANTONA
Kontakt osoba: Mirza Tatarević, Amel Mulalić,
Samira Sijamhodžić
Adresa: V. Korpusa 10
Poštanski broj: 77000
Opština/Grad: Bihać
IDB/JIB: 4263067790001
Telefon: 037222971
Faks: 037222971
Elektronska po{ta: kzzobih@bih.net.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javni subjekt
I.3.b. Nivo: Unsko-sanski kanton
I.3.c. Djelatnost: Zdravstvo
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Zdravstvene i socijalne usluge
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Usluge laserskog tretmana dijabetične retinopatije
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Usluge laserskog tretmana dijabetične retinopatije za osigurana lica
Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona.
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 17.9.2014. Vrijeme: 11:30
Adresa i mjesto: Kao u koraku I
(D-14070-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: