Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga zimskog održavanja gradskih ulica i lokalnih i nekategorisanih puteva

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 73, 15.09.2014

OPŠTINA KOZARSKA DUBICA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 362-1-2-1-25/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Opština Kozarska Dubica
Kontakt osoba: Sanja Mišić
Adresa: Svetosavska 5
Poštanski broj: 79240
Opština/Grad: Bosanska Dubica/Dubica
IDB/JIB: 4400732990006
Telefon: 052416010
Faks: 052416026
Elektronska po{ta: info@kozarskadubica.org
Internet adresa:www.kozarskadubica.org
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao podI.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao podI.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao podI.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: BOSANSKA DUBICA/KOZARSKA DUBICA
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge zimskog održavanja gradskih ulica i lokalnih i
nekategorisanih puteva
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Zimsko održavanje ulica i puteva u sezoni 2014-2015. godina
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanjeprofesionalne djelatnosti
Uslovi iz člana 24. ZJN BiH
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Uslovi iz člana 25. ZJN BiH
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Uslovi iz člana 26. ZJN BiH
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
10.10.2014. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos novčane naknade: 10 KM za svaki Lot
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 13.10.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 13.10.2014. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Mala sala SO K. Dubica
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija može se preuzeti svakog radnog dana od
8,00 do 15,00 časova u Opštini K. Dubica, Ul. Svetosavska br. 5,
kancelarija br. 16 (kontakt osoba Sanja Mišić , tel: 052/425-232)
ili po zahtjevu ponuđača dostaviti putem pošte. Naknada za
tendersku dokumentaciju iznosi po 10,00 KM za svaki Lot, plaća
se na žiro-račun: 5510240000852405, vrsta prihoda: 729124, poziv
na broj: 1247, šifra opštine: 007
ANEKS B
Broj lota: 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Zimsko održavanje gradskih ulica
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Zimsko održavanje gradskih ulica i trotoara
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema predmjeru u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
30.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Do kraja zimske sezone 2014-2015. godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Opština Kozarska Dubica
ANEKS B
Broj lota: 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva na
području Opštine Kozarska Dubica
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema predmjeru iz tenderske dokumentacije
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
70.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Do kraja zimske sezone 2014-2015. godine
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Opština Kozarska Dubica
(A-14557-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: