Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga distribucije proizvoda iz Tuzle prema relacijama Zvornik - Srebrenica, Brčko - Orašje, Maglaj - Zavidovići kao i distribuciju proizvoda na području grada Tuzle

Izvor: Dnevni Avaz, 17.09.2014.

Marbo d.o.o.

Sportski centar bb                                                                                                       

78250 Laktaši                                                                                                                  

Bosna i Hercegovina                                                                                                   

Tel/fax (+387 51) 533-215, 533-485, 533-499. 533-483,533-276                                                                 

                                                                                                                            

PDV: 401608680003                                                                                                     

JIB: 4401608680003                                                                                                      

Matični broj: 1930109                                                                                                 

 

                                          JAVNI POZIV                                                                                                  

                 Prikupljanje ponuda za distribuciju proizvoda                                                               

                                                                                                                            

Kompanija Marbo d.o.o. Laktaši, raspisuje tender za odabir najpovoljnijeg prevoznika, koji bi vršio distribuciju proizvoda iz Tuzle prema relacijama Zvornik-Srebrenica, Brčko - Orašje, Maglaj - Zavidovići kao i distribuciju proizvoda na području grada Tuzle.   

                              

Ponuda treba da sadrži:                                                                                                            

- cijenu po km,                                                                                              

-  cijenu po AD,                                                                                             

- broj teretnih-kombi vozila,                                                                                   

- marka, tip, godina proizvodnje, kapacitet m3 (min.kapacitet 17 m3),                                

- rješenje o obavljanju djelatnosti, JIB i PIB,                                                                    

- datum od kada je prevoznik spreman za početak moguće saradnje.                  

                              

Ugovor za distribuciju proizvoda se sklapa na period od tri godine.                                                       

                                                                                                                            

Rok za dostavljanje ponude je 25. septembar 2014. godine. Ponude se šalju isključivo pismeno poštanskim putem ili lično na adresu Marbo d.o.o., Sportski centar b.b., 78 250 Laktaši, sa naznakom „ Ponuda za distribuciju proizvoda".                                                        

                                                                                                                            

Naknadne i neblagovremene ponude se neće razmatrati.         

                                              

U Laktašima,                                                                                                   

16 . septembar 2014. godine.   

                                                                             

MARBO doo Laktaši                                                                                                    

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: