Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga izrade glavnog projekta sekundarne i tercijarne mreže i kućnih priključaka-WATSAN FBiH

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 75, 22.09.2014

OPĆINA TEŠANJ
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 51-1-2-1-34/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OPĆINA TEŠANJ
Kontakt osoba: Zijad Spahić
Adresa: TRG ALIJE IZETBEGOVIĆA 11
Poštanski broj: 74260
Opština/Grad: Tešanj
IDB/JIB: 4218328550008
Telefon: 032650022
Faks: 032650220
Elektronska po{ta: optesanj@bih.net.ba
Internet adresa:www.opcina-tesanj.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: TEŠANJ
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: inžinjerske usluge i integralne
inžinjerske usluge, usluge urbanog planiranja i uređenja pejzaža,
slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog
ispitivanja i analize
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada glavnog projekta sekundarne i tercijarne mreže i kućnih
priključaka-WATSAN FBiH
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Izrada glavnog projekta sekundarne i tercijarne mreže i kućnih
priključaka-WATSAN FBiH za područje općine Tešanj prema
projektnom zadatku.
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Jedan Ugovor
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
384.615,45
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Općina Tešanj (područje obuhvata projektiranja definirano u
Projektnom zadatku)
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
180 dana od dana zaključenja Ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
U skladu sa uslovima u Tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
U skladu sa uslovima u Tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do
20.10.2014. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 20,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 23.10.2014. Vrijeme: 11:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 23.10.2014. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Općina Tešanj, Trg Alije Izetbegovića br.11.
(A-14708-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: