Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.12.2020. 14:22

(aukcija) Nabavka usluga redovnog i interventnog održavanja uređaja proizvođača General Electric (CT, RTG, UZV, Aparat za anesteziju, Mamograf, Radna stanica AW4.5 i ISSA PACS SISTEM)

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.12.2020.

OBAVIJEST O NABAVI

555-7-2-172-3-59/20


ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv ŽUPANIJSKA BOLNICA "DR.FRA MIHOVIL SUČIĆ" LIVNO
IDB/JIB 4281045960009
Kontakt osoba/Služba za kontakt Valerija Pavić
Adresa Ul. Sv. Ive broj 2
Poštanski broj 80101 Livno (hp mo)
Općina/Grad Livno
Telefon (034) 200-423
Faks (034) 200-423
Elektronička pošta bolnica.livno@tel.net.ba
Internet adresa www.bolnica-livno.com

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 5.b. Razina

Županijska razina,Kanton 10

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuditelja sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Redovno i interventno održavanje uređaja proizvođača General Electric (CT, RTG, UZV, Aparat za anesteziju, Mamograf,
Radna stanica AW4.5 i ISSA PACS SISTEM)

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Redovno i interventno održavanje uređaja proizvođača General Electric (CT, RTG, UZV, Aparat za anesteziju, Mamograf,
Radna stanica AW4.5 i ISSA PACS SISTEM)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50421000-2 Usluge popravaka i održavanja medicinske opreme


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

20000 KM

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u TD

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u TD

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Kao u TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u TD

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u TD

III 9. Rezervirani ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

22.12.2020.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 7. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 22.12.2020. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Kao u TD
Datum i vrijeme 22.12.2020. 12:05

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: