Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.12.2020. 12:37

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge osiguranja zaposlenika opštinske uprave Osmaci

Izvor: Akta.ba, 27.03.2020.

Broj  2/20   

 Službeni glasnik opštine Osmaci              

27.03.2020.godine

 

Na osnovu člana 90. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 38/14) i  člana 88. Statuta opštine Osmaci, („Službeni glasnik opštine Osmaci“, broj:3/17), Načelnik opštine Osmaci,   d o n o s i

 

O D L U K U

O POKRETANjU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

 

I

Odobrava se nabavka usluga za potrebe Opštinske uprave Osmaci i to:

OSIGURANjE ZAPOSLENIH RADNIKA OPŠTINSKE UPRAVE OSMACI.

 

II

Postupak za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci provešće se putem direktnog sporazuma.

 

III

Procijenjena vrijednost nabavke je 427,35 KM bez PDV-a.

           

IV

Nabavka usluga iz člana 1. ove Odluke vršiće se u skladu sa planiranim sredstvima u budžetu opštine Osmaci, sa pozicija:

-           Rashodi za osiguranje radnika, ekonomski kod 412725.

 

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u “Službenom glasniku opštine Osmaci”.

 

O b r a z l o ž e nj e

Planom javnih nabavki opštine Osmaci za 2020.godinu, broj:02-014-5/20 od 13.01.2020.godine, u stavci „Usluge“ pod rednim brojem 8. predviđena je nabavka usluga osiguranja radnika.

 

 Na osnovu gore navedenog odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: