Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 14.12.2020. 08:20

Nabavka usluge izrade softverskog rješenja za povezivanja baza mjerenja u svrhu unapređenja automatizacije vodovodnog sistema Gradiška

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.12.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

594-7-2-224-3-125/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRAD GRADIŠKA
IDB/JIB 4401068470004
Kontakt osoba/Služba za kontakt Nataša Golić
Adresa Vidovdanska 1A
Poštanski broj 78400 Gradiška (sp bl)
Općina/Grad Gradiška
Telefon (051) 810-353
Faks (051) 814-689
Elektronska pošta gradonacelnik@gradgradiska.com
Internet adresa www.gradgradiska.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Grad,

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluge izrade softverskog rješenja za povezivanja baza mjerenja u svrhu unapređenja automatizacije vodovodnog
sistema Gradiška


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluge izrade softverskog rješenja za povezivanja baza mjerenja u svrhu unapređenja automatizacije vodovodnog
sistema, a sve u skladu sa Specifikacijom usluge, izrađenoj od strane Odjeljenja za komunalne i stambene poslove uz
podršku KP „Vodovod“a.d. Gradiška, koja je sastavni dio konkurentskog zahtjeva kao Aneks br.3.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72212000-4 Usluge programiranja aplikacijske podrške


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Definisano u tenderskoj dokumentaciji.

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

49990,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

sjedište Izvršioca usluge

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do 30 (trideset) kalendarskih dana od dana stupanja na snagu ugovora.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Definisano u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Definisano u tenderskoj dokumentaciji.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 90,00 %
2 Rok plaćanja 10,00 %

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

18.12.2020.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.12.2020. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Grad Gradiška, Vidovdanska 1A, sala za sastanke br.47.
Datum i vrijeme 22.12.2020. 11:30


ANEKS A


I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Nataša Golić
Adresa Vidovdanska 1A
Poštanski broj 78400 Gradiška (sp bl)
Općina/Grad Gradiška
Telefon (051) 810-353
Faks (051) 814-689
Elektronska pošta gradonacelnik@gradgradiska.com
Internet adresa www.gradgradiska.com

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: