Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 14.12.2020. 09:44

(aukcija) Nabavka usluga preuzimanja, transporta i zbrinjavanja medicinskog otpada

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 14.12.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

183-7-2-28-3-14/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU DOM ZDRAVLJA ZVORNIK
IDB/JIB 4401544690000
Kontakt osoba/Služba za kontakt Željko Nedeljković
Adresa Sime Perića 2
Poštanski broj 75400 Zvornik (sp bl)
Opština/Grad Zvornik
Telefon (056) 211-100
Faks (056) 211-114
Elektronska pošta dzzvornik@gmail.com
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost


Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge odlaganja otpada, kanalizacione usluge i druge sanitarne usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluga preuzimanja, transporta i zbrinjavanja medicinskog otpada

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge preuzimanja, transporta i konačnog zbrinjavanja medicinskog otpada

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90000000-7 Usluge u oblasti otpadnih voda, otpada, čišćenja i životne sredine


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Nema

III 4. Ograničenja za učešće

Nema

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Naznačeno u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Naznačeno u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Naznačeno u TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

21.12.2020.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.12.2020. 11:30


IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto JZU Dom zdravlja Zvornik, Sime Perića 2, 75400 Zvornik
Datum i vrijeme 23.12.2020. 12:00


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Željko Nedeljković
Adresa Sime Perića 2
Poštanski broj 75400 Zvornik (sp bl)
Opština/Grad Zvornik
Telefon (056) 211-100
Faks (056) 211-114
Elektronska pošta zeljko.dzzvornik@gmail.com
Internet adresa
ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1. Usluge preuzimanja, transporta i zbrinjavanja infektivnog otpada

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90524000-6 Usluge u vezi s medicinskim otpadom


III Ukupna količina ili obim ugovora
1500 kg

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Dom zdravlja Zvornik

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 21.12.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.12.2020. 11:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.12.2020. 12:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2. Usluge preuzimanja, transporta i zbrinjavanja farmaceutskog otpada

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90524000-6 Usluge u vezi s medicinskim otpadom


III Ukupna količina ili obim ugovora
100 kg

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Dom zdravlja Zvornik

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 21.12.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.12.2020. 11:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.12.2020. 12:00ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3. Usluge preuzimanja, transporta i zbrinjavanja hemijskog otpada

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90524000-6 Usluge u vezi s medicinskim otpadom


III Ukupna količina ili obim ugovora
1500 litara i 100 kg

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Dom zdravlja Zvornik

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 21.12.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.12.2020. 11:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.12.2020. 12:00

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: