Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 14.12.2020. 13:29

(poništenje) Nabavka usluga popravke intendantskih sredstava, lot 2 i 3

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 14.12.2020.

OBAVIJEST O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE

723-1-2-248-4-328/20


ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv MINISTARSTVO ODBRANE BIH
IDB/JIB 4200745400004
Kontakt osoba NENAD ĆOSIĆ
Adresa Hamdije Kreševljakovića 98
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Stari Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 286-574
Faks (033) 286-697
Elektronička pošta nabavka_prodaja@mod.gov.ba
Internet adresa www.mod.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 2.b. Razina

Državni nivo

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabava

Ne

I 4. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Poništava se

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

2,3

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuditelja sa kojima se namjeravao zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

235897,44

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabava usluga popravke intendantskih sredstava

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabava usluga popravke intendantskih sredstava

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja
Dodatni predmet(i) 50800000-3 Razne usluge popravaka i održavanja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Ne

III 4. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

III 6. Da li je objavljena obavijest o uspostavljanju sustava kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2 - regija Banja Luka

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabava usluga popravke intendantskih sredstava

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50800000-3 Razne usluge popravaka i održavanja

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Iskazano u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

53846,16

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Iskazano u TD

III Potkriteriji

R.br. Naziv Učešće
1 Operativni troškovi 20,00 %
2 Cijena 70,00 %
3 Garancija 10,00 %

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku


ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

1.12.2020.


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 3 - regija Tuzla

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabava usluga popravke intendantskih sredstava

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50800000-3 Razne usluge popravaka i održavanja

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Iskazano u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

48717,96

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Iskazano u TD

III Potkriteriji

R.br. Naziv Učešće
1 Operativni troškovi 20,00 %
2 Cijena 70,00 %
3 Garancija 10,00 %

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku


ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

1.12.2020.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: