Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 16.12.2020. 13:16

Nabavka usluga izrade skraćenog izvještaja o transfernim cijenama

Izvor: Akta.ba, 14.12.2020.

JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d.

- Sarajevo

Zavisno društvo "ELDIS TEHNIKA" d.o.o.

- Sarajevo

 

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 118-12-1/20

 

Naziv pravnog lica:

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

Zavisno društvo Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo (u daljem tektu: Društvo) IDB/JIB: 4200036180009

Adresa: Blažujski drum bb; 71210 Ilidža - Sarajevo

Telefon: +387 (0) 33 779 620

Faks:+387 (0)33 779 622

Elektronska pošta: eldis@bih.net.ba

Web stranica: www.eldistehnika.ba

Vrsta postupka nabavke: Javno nadmetanje

Predmet nabavke: izvršenje usluge „Izrada skraćenog izvještaja o transfernim cijenama"

 

POSTUPAK JAVNOG NADMETANJA

 

Datum i vrijeme objave obavještenja o nabavci: 14.12.2020. godine

Adresa preuzimanja tenderske dokumentacije: www.eldistehnika.ba

Adresa za prijem ponuda: Zmaja od Bosne 49, 71000 Sarajevo; Kancelarija do broja 303/IV sprat

Rok za prijem ponuda: 24.12.2020. godine do 10:00 sati

Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda: 24.12.2020. godine u 11:00 sati u poslovnim prostorijama

Društva, Zmaja od Bosne 49, 71000 Sarajevo , IV sprat, sala broj 303/IV sprat

Garancija za ozbiljnost ponude: Ne zahtijeva se

Instrument obezbjeđenja za dobro izvršenje posla: Ne zahtijeva se

Ograničenja učešća u postupku nabavke: u skladu sa Tenderskom dokumentacijom

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: u skladu sa Tenderskom dokumentacijom

Ekonomska i finansijska podobnost ponuđača: u skladu sa Tenderskom dokumentacijom

Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti: u skladu sa Tenderskom dokumentacijom

Kriterij za dodjelu ugovora: „najniža cijena tehnički prihvatljive ponude"

Mjesto izvršenja usluge: kancelarije Službe ekonomskih i opštih poslova i kancelarije izabranog ponuđača

Napomena:

Tenderska dokumentacija za predmetnu nabavku je besplatna i dostupna potencijalnim ponuđačima istog dana kada je izvršena i objava Obavještenja u nabavci. Picuzinia se na wcb stianici Diušlva, u iubiici NABAVKE - JAVNO NADMETANJE.

Preuzimanje se vrši upisom svih traženih podataka u za to predviđena polja, nakon čega se može izvršiti dovvnload, odnosno preuzimanje tenderske dokumentacije.

U slučaju izmjena i dopuna tenderske dokumcntacijc, iste ćc biti objavljene na wcb stranici Društva i smatrati će se sastavnim dijelom tenderske dokumentacije.

Lica ovlaštena da vode komunikaciju u ime Društva sa potencijalnim ponuđačima:

Nardina Mujkić,

tel: + 387 33 779 620, lok.l 16;

e-mail adresa: n.mujkic@epbih.ba

Aida Nikšić,

tel: + 387 33 779 620, lok.l 14;

 e-mail adresa: aida.niksic@epbih.ba   

 

 

 

 

 

 

Obavještenje-o-nabavci_Izrada-skraćenog-izvještajao-transfernim-cijenama.pdf

Tenderska-dokumentacija_Izrada-skraćenog-izvještaja-o-transfernim-cijenama.pdf

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: