Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka usluga podrške održavanju modula za praćenje stalnih sredstava (Oracle Fixed Assets) i zaliha i sitnog inventara (Oracle Inventory) u institucijama Bosne i Hercegovine

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 75, 22.09.2014

MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BiH
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 235-1-2-3-134/14
Broj obavještenja o nabavci: 235-1-2-1-124/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Ministarstvo finansija i trezora BiH
Kontakt osoba: Jelena Šekara
Telefon: 033703108
Elektronska po{ta: jsekara@mft.gov.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Organ uprave
I.2.b. Nivo: Državni nivo
I.2.c. Djelatnost: Javna uprava
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.3. Da li je zaključen okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: od 18.08.2014. do
31.12.2017. godine
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM: 185.470,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Pružanje usluge - podrška održavanjumodula za praćenje stalnih
sredstava (Oracle Fixed Assets) i zaliha i sitnog inventara (Oracle
Inventory) u institucijama Bosne i Herceovine
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Pružanje usluge - podrška održavanjumodula za praćenje stalnih
sredstava (Oracle Fixed Assets) i zaliha i sitnog inventara (Oracle
Inventory) u institucijama Bosne i Herceovine
II.5. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
185.470,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Sarajevo
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 4.9.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 3
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 1
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
51.060,00 KM
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
51.060,00 KM
(C-14619-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: