Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 18.12.2020. 10:49

(HR) (izmjena) Nabavka usluga kontrolnih ispitivanja materijala i radova na mreži pruga HŽI-a

Izvor: Official Journal of the European Union, 18.12.2020.

Hrvatska-Zagreb: Usluge tehničkih ispitivanja

2020/S 247-615261

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2020/S 215-528281)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: HŽ Infrastruktura d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 39901919995
Poštanska adresa: Mihanovićeva 12
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Matea Radovanović
E-pošta: matea.radovanovic@hzinfra.hr
Telefon: +385 995322937
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hzinfra.hr
Adresa profila kupca: www.hzinfra.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Kontrolna ispitivanja materijala i radova na mreži pruga HŽI-a (po grupama)

 

Referentni broj: 6H28-3/20/MRa
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71632000 Usluge tehničkih ispitivanja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

 

Kontrolna ispitivanja materijala i radova na mreži pruga HŽI-a (po grupama).

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
15/12/2020
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 215-528281

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 18/12/2020
Lokalno vrijeme: 13:00
Glasi:
Datum: 22/12/2020
Lokalno vrijeme: 13:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 18/12/2020
Lokalno vrijeme: 13:00
Glasi:
Datum: 22/12/2020
Lokalno vrijeme: 13:00
VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: