Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 22.12.2020. 10:17

(MK) Nabavka usluga osiguranja

Izvor: Official Journal of the European Union, 22.12.2020.

Sjeverna Makedonija-Skopje: Osigurateljne usluge

2020/S 249-622598

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Ministry of Defence
Poštanska adresa: Orce Nikolov No 116
Mjesto: Skopje
NUTS kod: MK СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (NORTH MACEDONIA)
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
E-pošta: savo.radoeski@morm.gov.mk
Telefon: +389 23283045
Telefaks: +389 23283025
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://morm.gov.mk
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://e-nabavki.gov.mk
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://e-nabavki.gov.mk
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice
I.5)Glavna djelatnost
Obrana

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Collective Insurance for Employees of MOD and ARSM

 

Referentni broj: 19194/2020
II.1.2)Glavna CPV oznaka
66510000 Osigurateljne usluge
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

 

Detailed description is given in the tender documentation https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a36e1794-0408-435f-8372-7ce5acb6f185/1

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 12 000 000.00 MKD
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: MK СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (NORTH MACEDONIA)
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:
II.2.4)Opis nabave:
II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 12 000 000.00 MKD
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 14
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

In order to prove its personal situation, the economic operator should provide the following documents:

— statement by the economic operator than it has not been sentenced, in the last 5 years, with effective court decision for participation in criminal organisation, corruption, fraud or money laundering;

— certificate that it is not subject to bankruptcy procedure issued by competent authority;

— certificate that it is not subject to liquidation procedure issued by competent authority;

— certificate for paid taxes, contributions and other public duties by the competent authority in the country where that economic operator is established;

— certificate from the Legal Entities Penal Registry that it is not being imposed a side sanction;

— prohibition to participate in public competitions, contract award procedures and PPP award procedures;

— certificate from the Legal Entities Penal Registry that it is not being imposed a side sanction;

— temporary or permanent prohibition to perform certain professional activity;

— certificate that it is not being sanctioned for misdemeanour with an effective court decision, resulting in prohibition for pursuing professional activity or duty, i.e. temporary prohibition for performing professional activity.

Ability of the economic operator to perform business activity:

— document for registered business activity;

— document for special conditions of performance in accordance with Insurance supervision law;

— license for insurance activities issued by Agency for insurance supervision or Ministry of finance.

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a36e1794-0408-435f-8372-7ce5acb6f185/1

 

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodit će se elektronička dražba
Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi:
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 18/01/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Makedonski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 18/01/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

 

Ministry of Defence of the Republic of Macedonia, Skopje, Logistic department https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a36e1794-0408-435f-8372-7ce5acb6f185/1

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: State Commission for Public Procurement Complaints
Mjesto: Skopje
Država: Sjeverna Makedonija
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
17/12/2020

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: